Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Images/Spring4TR_500(1).jpg

Tour Code : Super Offer-Hong Kong City Tours
ราคาเริ่มต้น : 699.00 บ.

ฮ่องกงซิตี้ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง 5 โปรแกรมหลัก

Super Offer ใหม่ ล่า สุด

 ช่วงโปรโมชั่นเดินทาง วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

 ทัวร์รถราง Tramoramic , สวนสนุก Ocean Park , กระเช้า Ngong Ping 360

 

 Program #1:   
 Super Offer -
Tramoramic   ผู้ใหญ่/เด็ก 599 บ.-

 โปรแกรม ไหว้พระ - นั่งรถรางเปิดประทุนย้อนยุคสายประวัติศาสตร์เข้าถึงฮ่องกงได้อย่างลึกซึ้ง

 โปรแกรม Super Offer Tramoramic : รับคณะที่โรงแรมหลัก

 •  ผู้ใหญ่  599.- บ.-   เด็ก 599.- บ.- 

  รายการทัวร์ และกำหนดการ 2563: ออกเดินทางทุกวัน
  รถออกพร้อมสมาชิกอย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป

 • 08:00-09:00 น. รถรับโรงแรมหลัก

 • นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ที่วัดหวังต้าเซียน

 • ขอซองอั่งเปาวัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom

 • ช้อปปิ้งจี้กังหันโรงงานจิวเวอร์รี่เสริมโชคลาภ และเป็นสิริมงคล

 • รถรางเปิดประทุน Tramoramic สัมผัสกลิ่นไอย้อนยุคฮ่องกง, อิสระช้อปปิ้ง (ไม่รวมรถรับกลับ) 

สงวนสิทธิ์สำหรับการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ และผู้ใหญ่ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (GV4)
  

 Program #2:
 Super Offer - Ngong Ping360   ผู้ใหญ่ 1,099 บ.-  เด็ก 799 บ.-

 โปรแกรม ไหว้พระ-รวมบัตรนั่งกระเช้านองปิง 360 ช้อปปิ้งOutlet ที่ City Gate

 

 โปรแกรม Super Offer นองปิง : รับคณะที่โรงแรมหลัก  

 • ผู้ใหญ่ กระเช้ามาตรฐาน  1,099.- บ.-  กระเช้าพื้นใส  1,399.- บ.-
 • เด็ก     กระเช้ามาตรฐาน  799.- บ.-  กระเช้าพื้นใส    1,099.- บ.-

 รายการทัวร์ และกำหนดการ 2563: ออกเดินทางทุกวัน
 รถออกพร้อมสมาชิกอย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป

 • 08:00-09:00 น. รถรับโรงแรมหลัก

 • นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ที่วัดหวังต้าเซียน

 • ขอซองอั่งเปาวัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom

 • ช้อปปิ้งจี้กังหันโรงงานจิวเวอร์รี่เสริมโชคลาภ และเป็นสิริมงคล

 • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet

 • รวมตั๋วนั่งกระเช้าไปกลับ เพื่อชมหมู่บ้านวัฒนธรรม,นมัสการพระใหญ่นองปิง, อิสระช้อปปิ้ง (ไม่รวมรถรับกลับ)    

** ขอสงวนสิทธิ์ ในวันที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สมาชิก 4 ท่านขึ้นไป กรุณาทำการจองอย่างน้อย 14 วันทำการก่อนวันที่ท่านท่องเที่ยว *

 


 

 

 Program #3: 
 Super Offer - Kowloon Excursion
   499 บ.-

 โปรแกรม - นมัสการ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ฮงฮัม  - วัดกังหัน นมัสการเทพเชกง 

 


Kowloon Excursion: รับคณะที่โรงแรมหลัก

โปรแกรมทัวร์หลัก ขอพรพระ .         ผู้ใหญ่    499.- บ.-  เด็ก  499.- บ.-

รายการทัวร์ และกำหนดการ 2563: วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์ 
รถออกพร้อมสมาชิกอย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป

 • 08:00-09:00 น. รถรับโรงแรมหลัก

 • ขอซองอั่งเปาวัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom

 • ช้อปปิ้งจี้กังหันโรงงานจิวเวอร์รี่เสริมโชคลาภ และเป็นสิริมงคล

 • นมัสการเทพเชกง ที่วัดกังหัน

 • ** ขอสงวนสิทธิ์ ในวันที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สมาชิก 4 ท่านขึ้นไป กรุณาทำการจองอย่างน้อย 14 วันทำการก่อนวันที่ท่านท่องเที่ยว *
   


 

 Program #4:  
 Super Offer - Hong Kong    499 บ.-

โปรแกรม ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และเทพต่างๆที่หาดรีพัลเบย์ - เลือกเที่ยวเพิ่มขึ้นจุดชมวิวโดยรถราง The Peak Tram

 

HongKong Excursion: รับคณะที่โรงแรมหลัก

โปร 4.1  โปรแกรมทัวร์หลัก ขอพรพระ .         ผู้ใหญ่    499.- บ.-  เด็ก  499.- บ.-

โปร 4.2  โปรแกรมทัวร์หลัก รวม บัตรรถราง   ผู้ใหญ่    899.- บ.-  เด็ก  799.- บ.-

รวมบัตรขึ้นรถราง The Peak Tram ขึ้นลง และ บัตรขึ้น Sky Terrace 428 

 • 08:00-09:00 น. รถรับโรงแรมหลัก

 • ขอซองอั่งเปาวัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom

 • ช้อปปิ้งจี้กังหันโรงงานจิวเวอร์รี่เสริมโชคลาภ และเป็นสิริมงคล

 • หาด Repulse Bay เจ้าแม่กวนอิม และเทพต่างๆ

 • อิสระขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียโดยรถรางสายประวัติศาตร์ หรืออิสระช็อปปิ้ง 


** ขอสงวนสิทธิ์ ในวันที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สมาชิก 4 ท่านขึ้นไป กรุณาทำการจองอย่างน้อย 14 วันทำการก่อนวันที่ท่านท่องเที่ยว *

 


 

 Program #5 : 
 HPR - เฮง ปัง รวย (GV5)  ท่านละ 2,888 บ.-

 มหัศจรรย์  เฮง ปัง รวย  5 วัดหลัก จุด สำคัญของฮ่องกง ใน 1วัน

 

HPR : เฮง ปัง รวย (GV5) ประหยัดเวลา เที่ยวครบใน 1วัน รับคณะที่โรงแรมหลัก

ราคาทัวร์รวม บัตรกระเช้านองปิงแบบมาตรฐาน ไป กลับ   ผู้ใหญ่ 2,888.- บ.- 

 รายการทัวร์ และกำหนดการ 2563: ออกเดินทางทุกวัน
 (รถออกพร้อมสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่านขึ้นไป)

 • นมัสการเทพเจ้าเชกง ที่วัดกังหัน 

 • เจ้าแม่กวนอิมฮงฮั้ม

 • นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ที่วัดหวังต้าเซียน

 • นมัสการเทพต่างๆ ที่หาดรีพัลเบย์ เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เทพแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ

 • นั่งกระเช้านองปิง ขึ้นไหว้องค์พระใหญ่เกาะลันเตา อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพต่างๆ สนุกช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เลท City Gate

** ขอสงวนสิทธิ์ ในวันที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สมาชิก 5 ท่านขึ้นไป กรุณาทำการจองอย่างน้อย 14 วันทำการก่อนวันที่ท่านท่องเที่ยว **


 
 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อทีมงานตระกูลเฉินฯ  Call : 02 274 4216

 

 

 

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

499.00 ฿

Quantity
-+

เลือกชนิดฮ่องกงซิตี้ทัวร์

เลือกอายุฮ่องกงซิตี้ทัวร์

ใส่ตะกร้า

Live Ticket

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2020 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2020