Processing...

Booking

Top
 
/dcts/userfiles/images/Product_Images/Headder.jpg

Tour Code : KOREA_06 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,900.00 บ.

K-POP+BTS Super Concert 5 วัน 3 คืน

ร่วมงาน K-pop & Friends Super Concert ที่สุดในรอบปี !
 

ชวนสาวก ARMY  สุดมันส์ไปกับคอนเสิร์ตใหญ่ จัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!


พบกับศิลปินชื่อดังเกาหลี อาทิเช่น BTS, MOMO LAND, IT’ONE, N.FLYING, NATURE


ที่พร้อมใจกันมามอบความสุขให้กับทุกคน
 

ราคา 19,900 บาท

เดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

 

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
(--/--/--)
19:20

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)

ค่ำ

หน้าเคาน์เตอร์

สายการบิน

ใกล้ประตูทางเข้า

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข F

Jeju Air (7C)

หมายเลข 3-4

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ข้อแนะนำ

 • หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
 • ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
 • เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)
 • กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 • ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
 • นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ : นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ)
วันที่สอง
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองควางจู - ร่วมงาน K-pop & Friends Super Concert ที่สุดในรอบปี
(--/LN/DN)
เช้า

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง แต่มีบริการ Air Cafe จำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว Busan Landing ถึงสนามบินนานาชาติพูซาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับ ท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกำหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทาง จากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่าน เข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้ จัดได้ เดินทางสู่มหานครควางจูเป็นเมืองใหญ่เป็นอับดับที่ 6 ของประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ของมหานครควางจูตั้ง อยู่ใจกลางพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดช็อลลา ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความอุดมสมบูรณ์และมีอาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่อ หลากหลายชนิด

กลางวัน
เมนู “คัมจาทัง”หรือ เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมที่สำคัญคือ กระดูกหมูส่วนซี่โครง/สัน หลัง มันฝรั่ง ต้นหอม พริกแกง งาดำป่า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่องเคียงตลอดทั้งวันทั้ง คืน สวนสาธารณะซาจิก (Sajik Park, Gwangju) สวนสาธารณะซาจิกแห่งนี้มีรูปทรงเหมือนเต่า ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของอายุยืน ในอดีตบริเวณของวัดเคยเป็นที่ตั้งของวัดซ็องกอซา ซึ่งมีศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่นสร้างไว้ในช่วง อาณานิคมของญี่ปุ่น ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมสำหรับชาวเมืองควางจู ภายในสวนแห่งนี้มีสถานที่ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกยิงธนูเกาหลีแบบดั้งเดิม, ศาลาพัลกักจ็อง, ศาลารูปทรงแปดเหลี่ยม, แท่น บูชา ควางจูซาจิกดัน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนที่ใช้ในการสวดมนต์เพื่อบูชาเทพเจ้า เมื่อเดินเข้าไปด้าน ในสุกของสวนแห่งจะพบกับ หอคอยซาจิก-กงวอนช็อนมุนแด แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองควางจู หอคอยที่ มีความสูง 13.7 เมตร ภายในหอคอยมีร้านหนังสือ, คาเฟ่ และที่ชั้นสามของหอคอยเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำ หรับการแสดงนิทรรศการ ซึ่งเต็มไปด้วยรูปถ่ายในอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองควางจูและที่ชั้นบนสุดของหอคอย แห่งนี้ เป็นจุดชมวิวซึ่งคุณสามารถมองเห็นทัศนียภาพ 360 องศาของย่านใจกลางเมืองควางจู และ ทิวทัศน์อัน สวยงามของภูเขามูดึงซาน ด้วยกล้องส่องทางไกล หมู่บ้านเพนกวิน หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน ที่มีเอกลักษณ์ ยังคงทิ้งความคลาสิคในยุค 70 และ 80 โดยชาวบ้านนำสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ มาวาง กอง หรือแปะ ข้างผนังบ้านเป็นรูปร่างต่างกันไป ดูเป็นศิลปะจับต้องได้ที่เพลินเสมือนราวกับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง และยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปแนวฮิปสเตอร์ อีกด้วย หมู่บ้านเพนกวินนี้ถูกตั้งชื่อตามความหมายของหมู่บ้าน แห่งนี้ "ทางเดินของผู้เฒ่า" ที่มาคือท่าเดินมือไพล่หลังของผู้สูงอายุจำนวนมากในหมู่บ้านที่หลังไม่ค่อยดี ทำให้ลักษณะการเดินคล้ายนกเพนกวิน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนผู้สูงอายุ เพราะคนวัยหนุ่มสาวแยกย้ายกัน ไปทำงานเมืองใหญ่ ภายในหมู่บ้านจึงเหลือเพียงผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเดินเล่นตามตรอกเล็ก ๆ แปลกตาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและผลงานศิลปะที่แปลกตารวมถึงร้านค้าหัตถกรรมเล็ก ๆ ในท้องถิ่นและร้าน กาแฟเล็ก ๆ ของเมืองควางจู
มื้อค่ำ

เมนู Tteok-galbi เมนูที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางจู ด้วยความนุ่มละมุนของเนื้อหมูและเนื้อวัว สับ คลุกเคล้ากัน อย่างลงตัว แล้วปั้นเป็นก้อน ผสมผสานกับสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น ขิง กระเทียม น้ำผึ้ง และลูกแพร์ และอื่น ๆ ที่สุดในรอบ ! ชวนสาวก Army ร่วมงาน SBS Super Concert K-pop & Friends! ชวนสาวก ARMY สุดมันส์ไปกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบปี จัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น! พบกับศิลปินชื่อดังเกาหลี อาทิเช่น BTS, MOMO LAND, IT’ONE, N.FLYING, NATURE ที่พร้อมใจกันมามอบความสุขให้กับทุกคน หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่ำคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผู้เลือกและจัดห้องพัก 1 คืน ระดับ 3 ดาวเกาหลี ในเมืองควางจู

พักที่
ระดับ 3 ดาวเกาหลี ในเมืองควางจู
วันที่สาม
เมืองเจินจู - หมู่บ้านโบราณ 500 ปี หมู่บ้านเจินจูฮันนก 800 หลังคาเรือน - ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
(BF/LN/DN)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม พาเที่ยว เมืองจอนจู #Jeonju เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปินระดับชั้นครูของเกาหลี และยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็น อยู่ วัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของเกาหลีได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารพื้นบ้านที่เป็นข้าวกับผักเรียกว่าบิ บิมบับ และฮันจิ ซึ่งเป็นกระดาษสาโบราณ สำรวจมนต์เสน่ห์ของผู้คน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้ กับเมืองเอกลักษณ์ “จอนจู (Jeonju)”พาท่านเดินย้อนเวลากลับไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานที่ที่มีจริงและสัมผัสได้จริง กับหมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 หลังเรือน โดยผู้คนยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภัณฑ์เหล้าพื้นเมือง หอการแสดงงานศิลปะหัตกรรม ศูนย์สมบัติเจินจู เคียงกีจอน และโอมกแด และยังเป็นสถานที่ถ่ายหนังมากมาย และยังเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนนว่าเกี่ยวข้องกับความเคารพที่ชาวเมืองมีต่อท่านขงจื้อ เพราะว่าขงจื้อมักจะสัมผัสต้นแปะก๊วยด้วยความรักและหวังว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีความซื่อตรงเหมือนลำต้นของต้นแปะก๊วยและทำประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยที่นำไปทำสมุนไพรได้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ร่วง สีเหลืองทองสดใสของใบไม้จะสวยงามยิ่ง หลังจากท่องเที่ยวกันด้วยความประทับใจแล้ว ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจำเท่านั้นที่ท่านสามารถเก็บกลับมาได้ ของฝากและของที่ระลึกก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนความทรงจำดีๆ ที่ท่านมีให้กับ Jeonju ซึ่งมีสิ่งของที่ระลึกมากมายหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อ
กลางวัน
ลิ้มลองเมนูต้อนรับแขกบ้านสไตล์พื้นเมือง “ เจินจูฮันชิ ” อาหารชุดเกาหลีสำหรับต้อนรับแขกบ้านสำหรับอาหารที่ประกอบไปด้วยกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทที่จัดเตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่ กับข้าวสวยหุง ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายุที่ยืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนา โดยใช้วัตถุดิบตาม ฤดูกาล #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” Everland สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ครั้งแรกของโลก ! เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
มื้อค่ำ

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางเข้าเช็คอิน โรงแรมที่พัก

พักที่
Incheon Grand Palace, Marina Bay, Ramada Encore Magok, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city ( 3 ดาวเกาหลี ) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดอง - สถานที่ที่ติ่ง SM ไม่ควรพลาด! SM TOWN COEX ARTIUM - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม
(BF/LN/--)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม #ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอล ในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผล ข้างเคียง ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคำ แนะนำการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชำนาญการ กลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่อง สำอางเวชสำอาง และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่แข่งขันกัน) มีสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจาก ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชั่น รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาว เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา เครื่องสำอาง น้ำหอม หมวก รองเท้า เครื่อง ประดับ เป็นต้น

กลางวัน
เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มพะโล้แห่งเมืองอันดอง (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ) ย่ำย่านเมียงดอง " ถนนแฟชั่นกรุงโซล " มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้ากีฬา ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจสถานที่ที่ติ่ง SM ไม่ควรพลาด ! “ SM TOWN COEX ARTIUM ” สวรรค์บนดินของติ่งเกาหลี ที่ๆ คุณอาจได้กระทบไหล่ศิลปินดาราในดวงใจ EXO, SUPER JUNIOR, GIRL’S GENERATION, BoA, SHINee, Red Velvet, F(x), TVXQ ท่านไหนที่หลงไหลชื่นชอบศิลปินค่าย SM ด้านในตึกมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้ฟินกันเลยทีเดียว โดยภายในตึกมีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นแรกเป็นทางเข้าของตึก ชั้นที่ 2 ร้านขายของที่ระลึกของเหล่าศิลปินชื่อดัง อาทิ เสื้อผ้า, หมอน, หมวกชื่อวงต่างๆ, นิตยสาร, CD ฯลฯ ชั้นที่ 3 ห้องถ่าย MV สตูดิโอ ห้องอัดเสียง ห้องฝึกซ้อม และห้องแต่งหน้า ชั้นที่ 4 เป็นร้าน Cafe ที่ขายเครื่องดื่มต่างๆ และของหวาน เช่น ขนม Cup Cake – Ice Cream ที่สามารถสั่งรสชาติตามศิลปินที่เราชื่นชอบ และที่สำคัญท่านสามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินที่ท่านชื่นชอบได้จากห้องนี้ ชั้นที่ 5-6 มี Hologram Theatre, Photo Box และท่านสามารถเลือกปริ้นรูปถ่ายหรือโปสเตอร์ที่หายากของศิลปิน (ในบางโซน อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
มื้อค่ำ

พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญ แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่ มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) #ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดับมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ

*อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง*หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลับที่พัก

พักที่
Incheon Grand Palace, Marina Bay, Ramada Encore Magok, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city ( 3 ดาวเกาหลี ) หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม - ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลูเฮาส์ - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ
(BF/LN/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม เยี่ยมชมสินค้าที่ชาวเกาหลี นิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ที่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมา รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต !ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสม เกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมือง ไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็น ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกำแพง หินสีน้ำตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง ที่ขึ้นชื่อเรื่อง ความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนี้จะเรียงรายไปด้วยต้นกิงโกะ (แปะ ก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ และรูปปั้น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานนํ้าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจอง โนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
กลางวัน
เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ แวะซื้อ ของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอำลาเกาหลีแวะซื้อของฝากติดไม้ ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อค โก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น
บ่าย

ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทางเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯบางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินและมีบริการAir Cafe จำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว

เย็น
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

อัตตาค่าบริการ

เช็คอิน

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

ราคา/ท่าน(บาท)

ห้องเดี่ยว+

หมายเหตุ

วันเสาร์

27

เมษายน

19

01

พฤษภาคม

19

19,900

5,900

 

 • เดินทางขั้นต่ำปกติ 25 ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)

 • หากต่ำกว่ากำหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์

 • สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 25/03/19

 • สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

  เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี ห้องครอบครัว

  ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

  เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง

  ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ

  สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ โดยทั่วไป

  -อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน

  -อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กำหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน

  -อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

  ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน

  ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง

  1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง

  2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน

  3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป

  • ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด

 

 

 

ราคาค่าบริการรวม :

ตาม รายการ: ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 23 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

 

ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ

เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ

เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ

เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

อัพเกรดที่นั่ง

คืนค่าบัตรโดยสาร

และหากยกเลิกการเดินทาง ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้า หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวัน เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจ มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม

เมนูอาหารทัวร์ โดย ปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสำหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน

 

ราคาค่าบริการไม่รวม:

ค่า ใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดเก็บ 40,000 วอนที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์)

 

เงื่อนไขในการจอง:

มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ตามเงื่อนไขการยกเลิก

 

การยกเลิกการจอง:

1)การ ยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท 2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท

3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%  

4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  

(ราคา ทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทาง เกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี

การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

 

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน

ในการสำรองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด ) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น

 

การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข

 • เคาน์เตอร์ เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว

 • ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน

 • ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)

 • สำหรับ ท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทำงาน Work Permit

 • กระทำ การประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา

 • หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

 • หาก สายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมี ลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสาร อื่น

dhakulchan ,dcts,ตระกูลเฉิน,Nice Holidays
ตะกร้า0 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดหรือชำระเงิน

Please Contact Call Center

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงาน
โทร :
02 2744216
แฟกซ์ :
02 214 4260
Official LINE :
@dhakulchan
Email :
support@dhakulchan.com
Facebook :
www.facebook.com/NiceHolidaysDiscovery


Thank you for visiting our web site.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery.

Package Tour

Loading...

Recommend Product

Loading...

Special Offer

Loading...

Follow Us : ติดตามเราได้ที่

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ!!

Best Seller : สินค้าขายดี

Loading...

Copyright © 1997-2019 DhakulChan Group All Rights Reserved.
Dhakul Chan Travel Service ( Thailand ) Co.,Ltd. | Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
Dhakul Chan Nice Holidays Discovery Group Company Limited.
710, 716 Prachautid Road, Samsennok, Huai Kwang, Bangkok 10320, Thailand. | 805 8TH Floor, Hang Bong Commercial Centre, 28 Shanghai Street, Jordan, Kowloon.
Tel : (662) 274 4216-8 Fax : (662) 274 2760 Tel : (852) 2392 1155 Fax : (852) 2392 9845
Powered by DhakulChan Group 1997-2019