นั่งกระเช้า ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม,นมัสการพระใหญ่นองปิง

content