แพ็คเกจท่องเที่ยววันหยุด

รวมโปรแกรม ท่องเที่ยวทั่วโลก ไว้ที่นี่ที่เดียว!!
อาทิเช่น ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, พม่า, ยุโรป
และอื่นๆอีกมากมาย  สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
สอบติดต่อสอบถามได้ตาม Line Official หรือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่าง

ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า

ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
ฮ่องกง มาเก๊า
3วัน2คืน
NHF51M
วันคริสมาสต์ 21-23 ธันวาคม 2560 18,900.-
23-25 ธันว่าคม 2560 18,900.-
วันฉลองส่งท้ายปี 28-30 ธันวาคม 2560 18,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 29-31 ธันวาคม 2560 20,900.-
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 23,900.-
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 23,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
ฮ่องกง มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
NHT12
วันคริสมาสต์ 24-27 ธันวาคม 2560 24,900.-
วันฉลองส่งท้ายปี 27-30 ธันวาคม 2560 22,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 28-31 ธันวาคม 2560 24,900.-
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 25,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
ฮ่องกง เซินเจิ้น
มาเก๊า
4 วัน 3 คืน
NHT3

วันคริสมาสต์ 24-27 ธันวาคม 2560 20,900.-
วันฉลองส่งท้ายปี 27-30 ธันวาคม 2560 20,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 24,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Happy Fun
3 วัน 2 คืน
HAPPY FUN
วันคริสมาสต์ 24-26, 25-27 ธันวาคม 2560 18,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 29-31 ธันวาคม 2560 20,900.-
30 ธ.ค.-1ม.ค.61 21,900.-
31ธ.ค.-2ม.ค. 60, 1-3 ,ม.ค. 61 21,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Magical Moment
3 วัน 2 คืน
Magical
Moment

วันคริสมาสต์ 23-25 ธันวาคม 2560 22,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 61 25,900.-
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 28,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Shop Eat Play
3วัน 2คืน
Shop Eat
Play

วันคริสมาสต์ 22-24 ธันวาคม 2560 22,900.-
23-25 ธันวาคม 2560 22,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 28-30 ธันวาคม 2560 21,900.-
29-31 ธันวาคม 2560 22,900.-
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 23,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Hong Kong
Best Seller
3วัน2คืน
NHF5
วันคริสมาสต์ 22-24 ธันวาคม 2560 18,900.-
23-25 ธันวาคม 2560 18,900.-
วันขึ้นปีใหม่ 29-31 ธันวาคม 2560 21,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan

 


ทัวร์ญี่ปุ่น

ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Hokkaido
Snow World
6 วัน 4 คืน (TG)
Japan_07
18-23 / 24-29 มกราคม 2561 51,300.-
13-18 / 20-25 กุมภาพันธ์ 
วันมาฆบูชา  27กุมภาพันธ์ – มีนาคม
13-18 มีนาคม 2561
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
 

ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Tokyo
Fuji
5วัน 3คืน (TG)
Japan_04
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 39,900.-
วันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 41,900.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2561,
2-6 มีนาคม 2561
40,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan
ชื่อโปรแกรม Tour Code Period วันหยุด วันเดินทาง ราคา
Osaka Kyoto
Kobe
5วัน 3คืน (XJ)
Japan_06
10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22,
19-23, 24-28, 26-30
มกราคม 2561
27,900.-
1-5 , 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18,
15-19, 16-20, 21-25, 22-26,
23-27 กุมภาพันธ์
2561
9-13, 17-21, 19-23 มีนาคม 2561 29,900.-
หรือ วันเดินทางอื่นๆ เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ : 02-274-4216 หรือ Official Line : @dhakulchan