Posted on

ไหว้พระที่ฮ่องกง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MTR

ไว้พระที่ฮ่องกง 1997-2018 DhakulChan Group All Rights Reserved 2018.01.19 https://www.dhakulchan.org/dcts/userfiles/images/Best-Seller.jpg

ไหว้พระที่ฮ่องกง จะไปไหว้ที่ไหนดี จะไปยังไงดี เป็นคำถามที่หลายๆ คนมีเมื่อคิดจะไปเที่ยวฮ่องกง วันนี้เราจะมาแนะนำการเดินทางไหว้พระที่ฮ่องกง โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MTR กัน

ไหว้พระที่ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

นมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมที่ “วัดหวังต้าเซียน” หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป้นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื้อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อดาวอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MTR สถานี Wong Tai Sin ทางออก B2 จากนั้นเดินประมาณ 2-3 นาที

ไหว้พระที่ฮ่องกง 2018 Hong Kong Tourism Board 2018.01.19 http://www.discoverhongkong.com/eng/images/see-do/culture-heritage/large/1.4.2.17-Sik-Sik-Yuen-Wong-Tai-Sin-Temple_03.jpg
วัดหวังต้าเซียน ดูเพิ่มเติม

วัดเชกง (Che Kung Twmple)

ขอพรวัดกังหันหรือ “วัดเชกงหมิว” เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าเชกงที่ขึ้นชื่อในเรื่องการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป และนำสั่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของเทพเจ้าเชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีกังหันอยู่หลายตัวการขอพรที่วัดเชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่จะออกจากวัดจะต้องตีกลองเพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MTR สถานี Che kung Temple ทางออก B จากนั้นเดินประมาณ 5 นาที

ไหว้พระที่ฮ่องกง 2018 Hong Kong Tourism Board 2018.01.19 http://www.discoverhongkong.com/ca/images/see-do/culture-heritage/large/1.4.2.2-Che-Kung-Temple-at-Sha-Tin_03.jpg
วัดเชกง ดูเพิ่มเติม

สำนักชีฉีหลินหรือวัดนางชี (Chi lin Nunnery)

สำนักชีฉีหลินเป็นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมไม้ที่งดงาม โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถัง (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สำนักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว และไม้เป็นตัวแทนของสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว์ วัดนี้ถูกสร้างในแบบของราชวงศ์ถัง ซึ่งจะไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย เป็นวัดที่สวยงามและสงบร่มรื่น สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ เพื่อความมงคลในชีวิต

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MTR สถานี Diamond Hill ทางออก C2 จากนั้นเดินประมาณ 6 นาที

ไหว้พระที่ฮ่องกง 2018 Hong Kong Tourism Board 2018.01.19 http://www.discoverhongkong.com/th/images/see-do/culture-heritage/large/1.4.2.4.-Chi-Lin-Nunnery-and-Nan-Lian-Garden_03.jpg
สำนักชีฉีหลินหรือวัดนางชี ดูเพิ่มเติม

วัดทินหัวหรือวัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hau Temple)

จริงๆ แล้ววัดนี้มีอยู่หลายที่ในฮ่องกง หากต้องการสักการะเจ้าแม่ทับทิม เทพธิดาแห่งทะเลเป็นที่นับถือของชาวประมงและทุกคนที่มีชีวิตและดวงชะตาผูกติดกับทะเล วัดนี้เป็นที่เคารพนับถือพบได้ทั่วไปในชุมชนชาวจีนในแถบชายฝั่งทั่วฮ่องกง วัดทินหัวที่ใกล้ รถไฟฟ้าใต้ดิน MTR ที่สุดจะอยู่ที่ย่าน Tau Ma Tei

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MTR สถานี Yau Ma Tei ทางออก C จากนั้นเดินประมาณ 4 นาที

ไหว้พระที่ฮ่องกง 2018 Hong Kong Tourism Board 2018.01.19 http://www.discoverhongkong.com/eng/images/see-do/culture-heritage/large/1.4.2.21-Tin-Hau-Temple-at-Yau-Ma-Tei_03.jpg
วัดทินหัว ย่าน Yau Ma Tei ดูเพิ่มเติม

วัดโป่วหลิน (Po Lin Temple)

วัดนี้เป็นวัดที่ถือเป็น Hilight ของฮ่องกง เพราะการเดินทางที่น่าประทับใจโดยเคเบิลคาร์ ระหว่างทางชื่นชมธรรมชาติเขียวชอุ่ม วัดโป่วหลิน ในอดีตเป็นวัดเล็กๆ สำหรับปลีกวิเวกฝึกธรรมะ ปัจจุบันได้บุรณะต่อเติม ได้อย่างยิ่งใหญ่ มนัสการพระใหญ่เทียนฐาน “พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” องค์พระ สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง34 เมตร องค์พระตั้งอยู่บนยอดเขาสูง หันพระพักตร์ไปยัง เนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ พระหัตถ์ด้านขวาขององค์พระ ยกขึ้นเพื่อเป็นการปัดเป่าความทุกข์ ในขณะที่พระหัตถ์ ซ้ายวางที่ตักเพื่อรับคำขอพรของมนุษย์ ใกล้ๆวัดมีหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง Ngong Ping Villege ผสมผสาน ระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนี้จะได้พบ ร้านค้า ร้านอาหาร และ ชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย ลงมาที่สถานีตงชง สามารถช้อปปิ้งที่ City Gate Outlet ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง OUTLET สินค้าแบรนเน มระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย หลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MTR สถานี Tung Chung จากนั้นเดินประมาณ 6 นาทีจะถึงสถานี Ceble Car ของ Ngong Ping นั่งกระเช้านองปิง ประมาณ 25 นาที

ไหว้พระที่ฮ่องกง 2018 Hong Kong Tourism Board 2018.01.19 http://www.discoverhongkong.com/eng/images/see-do/great-outdoors/large/1.5.1.1.10-Ngong-Ping-360_03.jpg
กระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน ดูเพิ่มเติม