Posted on

มหัศจรรย์-Myanmar-บินหรูห้าดาว

มหัศจรรย์ -myanmar- บินหรูห้าดาว

สวัสดีค่ะ แบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศพม่า หลาย ๆ คนที่คิดว่าพม่ามีอะไรให้เราเที่ยวพม่า ขอแนะนำเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์หลายแห่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสายบุญไม่ควรพลาดสถานที่ต่อไปนี้

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สำหรับที่แรก ณ เจดีย์โบตาทาวน์ หมายถึง ทหารพันนาย มีความเชื่อเล่ากันมาว่าเมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญได้ให้ทหารพันนาย ถวายความเคารพพระเกศราธาตุหรือสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้มหาเจดีย์ชเวดากองและบรรจุพระเกศาธาตุในเจดีย์นี้ ได้มีการบูรณะเจดีย์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่สอง จึงสร้างโครงสร้างใหม่ให้ฐานเจดีย์มีช่องทางเดินเข้าไปเหมือนเขาวงกต ภายในสีทองอร่าม และนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบด้วยแก้วใสและนำไปประดิษฐานที่ใจกลางเจดีย์อีกด้วย

จากนั้นพาไปนมัสการ ณ นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาว์น ภายในเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครอง เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพนับถือด้วย นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบขอพรมากที่สุด
พาท่านนมัสการที่ เทพทันใจแล้ว ก็ต้องมากระซิบบอกเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองที่ เทพกระซิบ อยู่ใกล้กับ เจดีย์โบตาทาว์น ชาวพม่า ตามตำนานเล่ากันมาว่า มีธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตกลายเป็นนัต เทพแห่งความโชคดี ชาวพม่าเคารพกราบไหว้และอธิษฐานขอพรมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10โดยชาวมอญตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ องค์เจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระยาอู่ ค.ศ. 1323-1384 ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูง 18 เมตร ศตวรรษต่อมาพระนางเชงสอบค.ศ. 1453-1472 ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูงถึง 40เมตร ได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ให้เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นชั้น ๆ แบบขั้นบันได และปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหิน พระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาองค์เจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังพระนางสละราชสมบัติ ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระนางทรงประชวรและมีพระบัญชาให้วางแท่นบรรทมในจุดที่พระองค์สามารถมองเห็นเจดีย์ได้ทุกเวลา มีการจารึกภาษามอญบันทึกการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1436 จนบูรณะเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาเจดีย์ชเวดากองได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่าแผ่นดินไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่อยมาทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี ค.ศ. 1768 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของเจดีย์หักถล่มลงมา แต่ได้มีการบูรณะให้สูงขึ้นถึง 99เมตร ฉัตรองค์ใหม่สำหรับประดับยอดเจดีย์ได้รับการถวายจากพระเจ้ามินดง เมื่อปี ค.ศ. 1871 หลังการผนวกดินแดนพม่าตอนล่างโดยอังกฤษ แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงปานกลางในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1970 ทำให้เพลาฉัตรบนยอดองค์เจดีย์ได้รับความเสียหาย มีการสร้างโครงและซ่อมแซมครั้งใหญ่

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดที่มีจุดเด่นคือวัดไจ๊คะวายอยู่ในเมืองหงสาวดีห่างจากย่างกุ้งประมาณ 92 กม. ไม่ใช่วัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดีย์หรือพุทธรูปองค์โตสูงใหญ่ แต่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรม ชั้นตรีโทและเอกโด่งดังของพม่าเป็นที่นิยมในเรื่องของการตักบาตรพระสงฆ์มากกว่า 1,000 รูปนอกจากตักบาตรเรายังสามารถถวายอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนได้ด้วยนะคะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

เราไปกันที่เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโคมีความสูง 114 เมตรถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า แต่เจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งมักได้รับ การบันทึกว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศ 98 เมตรเพราะการตีพิมพ์ซ้ำบนเนินเขาเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระโคตม ชเวมอดอเวจีทรงมีพระชนมายุพรรษามหาเศรษฐีราชอาภรณ์พระวรวงศ์เธอทรงมีพระชนมายุพรรษาสังฆมณฑลพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หน้ามองจนต้องกับแสงแดดปัจจุบันเจดีย์ชเวมอดอมีความสูงที่ 114 เมตรเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

จากนั้นจะพาท่านไปที่พระราชบุเรงนองหรือพระนามเต็มว่าพระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธาเป็นพระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองอูเสวยราชย์ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2093 ถึงปี พ.ศ. 2124 อาณาจักรแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอาณาเขตแผ่กว้างออกไปเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พานมานะและพานมานะพานมานะอุมาเทพเจ้าแห่งความพินาศและสังหรณ์แห่งชาติที่พำนักในเมืองหลายแห่งในพม่า ท่านจะเห็นวิวสะพานเหล็กที่กำลังจะข้ามผ่านไปยังแม่น้ำสะโตง

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดถัดไปจะพาท่านสักการะเจดีย์ไจปุ่นเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 500 ปีจุดเด่นที่สำคัญการสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์โดยแต่ละองค์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นี้ ถูกสร้างด้วย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศและจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต แต่ต่อมา 1 ใน 4 พี่น้องก็หนีไปแต่งงาน ำให้มีการร่ำลือกันว่าพระพุทธรูปเกิดรอยร้าวทันทีมีควาสวยงามและสามารถเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดเชาะทะจี้หรือคนไทยรู้จักในนามว่าพระนอนตาหวานเป็นวัดในพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในที่สุดตั้งอยู่ในย่านใกล้เคียงกับที่รู้จักกันดีในรูปแบบของศาสนาฮินดูพระนอนที่มีอยู ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่าพระมหากษัตริย์มีความยาวกว่า 66 เมตรและเป็นหนึ่งในพระนอนที่ดีที่สุดของประเทศพม่าผู้ได้รับการช่วยเหลือจากชาวพุทธพม่ามีความอุดมสมบูรณ ในปีพ. ศ. 2442 และเสร็จสมบูรณ์ในปีพ. ศ. 2450 โดยพระอรหันต์ได้รับแนวรับจากสภาพอากาศและผู้ดูแลการสร้างองค์ใหม่ภายใต้การดูแลของอู้ตอง

20200611 Photo by Flickr.com
พระธาตุอินแขวน Photo by Flickr.com

จากนั้นถัดไปเราจะไปที่พระธาตุไจที่โย่หรือที่คนไทยเรียกว่าพระธาตุอินทร์แขวนเป็นเจดีย์ที่จาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนตั้งอยู่ในรัฐมอญในประเทศพม่าเป็นพระเจดีย์ขนาดเล็ก 7.3 เมตรสร้างขึ้นบนก้อน หินแกรนิตที่ปิดด้วยทองคำเปลวโดยผู้ที่นับถือศรัทธาเชื่อว่าพระธาตุไจที่โย่เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระโคตทพุทธเจ้าตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันบนยอดเข ไจที่โย่อย่างเต็มที่ปิ่นโตเหมือนกันทั้งนั้นแหละที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโลกโดยไม่ตกลงมาเป็นตำนานระบุว่าฤๅษีติสสะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าและนำมาไว้ในใจ ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของฤๅษีท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางไว้บนภูเขาพระธาตุไจที่โย่นับเป็ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า

สำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำให้ผู้อ่านทุกคนได้รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันคนที่สนใจโปรแกรมมหัศจรรย์พม่าบินที่คุณเห็น  รายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

เที่ยวภูเก็ต เกาะพีพี เขื่อนรัชชประภา

ภูเก็ต เกาะพีพี เขื่อนรัชชประภา วันนี้เรามาพบกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างอยากพากันไปพักผ่อน และที่นี่ถือว่ามีทะเลที่สวย น้ำใส หาดทรายขาว ให้ทุกคนที่ต้องการพักผ่อน มาดำน้ำชมเหล่าฝูงปลานาๆชนิดและปะการังที่หาดูยาก แถมขากลับ ยังได้แวะสักการะ พระธาตุที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับถือ สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปแต่กำลังคิดอยู่ หรือคนที่เคยไปแล้วและติดใจอยากไปเที่ยวอีก แพ็คกระเป๋าและไปกับเราสิคะ

กับสถานที่แรกในวันนี้ สะพานแขวนเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาพัง ซึ่งสะพานทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ซึ่งสะพานแขวนเขาพังอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนรัชประภา สถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปนั้น ถ้าไม่ไปเยือนถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1603
Photo By.thailandtourismdirectory

ทะเลสาปเขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิลที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ใครหลายๆคนอยากไปเที่ยว ที่นี่มีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี ภูเขาหินปูนและสายน้ำ จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย” และที่พลาดไม่ได้เลยคือนั่งเรือชมเขาหินสามเกลอ ซึ่งต้องพูดเลยว่าที่นี่คือสวรรณ์บนดิน ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติจริงๆ มาพักผ่อนที่นี่มาสูดอากาศบริสุทธ์ให้กับร่างกาย

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/97994
Photo By.thailandtuurismdirectory

จากนั้นเราก็เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต เพื่อไปย่านเมืองเก่า ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส เป็นชุมชนและย่านการค้าเก่าเเก่ของเมืองภูเก็ต แถมตัวอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสสวยเด่นสะดุดตา การผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตมาจนถึงทุกวันนี้ เพลิดเพลินกับการ ชิม ช็อป กับของกินของใช้พื้นบ้านที่ชาวภูเก็ตจำหน่าย

และเดินทางต่อมายังท่าเรือ SEA ANGLE และลงเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพี สวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น ดูปะการัง เรามาแวะเล่นน้ำที่ อ่าวโละซามะ น้ำสีฟ้าใส มีฝูงปลาจำนวนมาก  สีสันสวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทะเล ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ขณะที่เรานั่งเรือ

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1803
Photo By.thailandtourismdirectory

และมาเที่ยวชม เกาะพีพีดอน ชมแนวชายหาดยาว ที่ผสมผสานกับทรายขาว น้ำใสสะอาดเกาะพีพีดอนนั้น มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย มีจุดดำน้ำดูปะการังหลายจุด ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องดำน้ำลึกเราก็สามารถมองเห็นแนวปะการังได้ แถมที่นี่ยังมีที่พักและร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ให้เราได้เพลิดเพลิด หลังจากทำกิจกรรมกันแบบจุใจแล้ว เราก็เดินทางกลับสู่ท่าเรือ SEA ANGLE

เพื่อเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชม พระผุด ณ วัดพระทอง  เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ นอกจากพระผุดแล้ว ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงวัตถุโบราณอีกด้วย

แวะสักการะ พระธาตุไชยา เป็นโบราณสถานตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองรอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ ตั้งอยู่โดยรอบ เป็นวัดที่มีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวไชยา และสุราษฎร์ธานีมานาน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/5196
Photo By.thailandtourismdirectory

สำหรับทริปนี้บอกเลย ว่าเป็นทริปวันหยุดที่ สุขทั้งกาย สบายทั้งใจ เพราะเป็นทริปที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และท้องทะเล หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ…….

สนใจโปรแกรม ภูเก็ต เกาะพีพี เขื่อนรัชชประภา ดูรายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

เที่ยวเบตง ปีนัง

เบตง ปีนัง สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไป เบตง ปีนัง คือมีความประทับใจมาก เที่ยวแล้วยังอยากเที่ยวอีก เบตง ปีนัง เหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนมากค่ะ ไปเบตงผ่านทางมาเลเซีย เมื่อท่านผ่านศุลกากรมาแล้ว เราจึงหาอะไรทานให้ท้องอิ่มก่อน เมื่ออิ่มแล้วเราจึงได้เดินทางไปบ่อน้ำร้อน ซึ่งที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีทั้ง บ่อแช่ตัวกลางแจ้ง บ่อธรรมชาติ และ บ่อสำหรับลวกไข่ เวลาลวกไข่ใช้เวลาเพียง 7 นาที หากท่านอยากแช่ตัวและลวกไข่สามารถทำได้ที่ บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/4462
Photo by thailandtourismdirectory

เมื่อท่านผ่อนคลายจากบ่อน้ำร้อนแล้ว เดินทางต่อไปที่ สวนดอกไม้เมืองหนาว  สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า สวนหมื่นบุปผา สำหรับท่านใดที่ชอบดอกไม้ห้ามพลาดเด็ดขาด สำหรับสวนดออกไม้เมืองหนาวเบตง ที่สวนดอกไม้ สามารถชมดอกไม้ ได้ทั้งหมดช่วง มกราคม กุมภาพันธ์ ดอกไม้จะบานและสวยงามมากค่ะ

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2014
Photo by thailandtourismdirectory

เมื่อท่านชมดอกไม้แล้ว เดินทางต่อไปที่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์ได้สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฎิบัติการต่อสู้ทางการเมือง หากเราจะไปดูและถ่ายรูปต้นไม้พันปี แนะนำทางออก 1 เพราะใกล้ที่สุดแล้ว

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/713
Photo by thailandtourismdirectory

เดินทางกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยว อุโมงค์เบตงมงคนฤทธิ์ เมื่อท่านถึงที่พักเรียบร้อยก็ได้พักผ่อน ทานอาหาร และ ไปเดิน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ซึ่งอุโมงค์แห่งนี้จะสวยงามในช่วงเวลายามค่ำคืน จะมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาด เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอเบตง จากนั้นจะได้ชม หอนาฬิกา ซึ่งประดับไฟสว่างไสวตลอดทั้งคืน จะมีนกนางนวลหนาแน่นเป็นพิเศษ เมื่อท่านชมความสวยงามแล้วเราได้กลับที่พัก เช้ามารับประทานอาหารเช้าและทำธุระส่วนตัว เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางไป ปีนัง เมื่อท่านผ่านศุลกากร ก็ได้เดินทางข้ามสะพานเพื่อไป ปีนัง ถึงเกาะปีนัง เมืองมรดกโลก ที่คนไทยรู้จักในชื่อเกาะหมาก 

https://pixabay.com/photos/penang-street-art-malaysia-holiday-2869936/
Photo by pixabay

เดินทางไปเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย วิคตอเรียอนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาชมศิลปะภาพวาดบนฝาผนัง และกำแพงตึก อยู่บนถนนสายต่างๆ ของจอร์จทาวน์ที่สะท้อนวิถีชีวิตใน หลายๆ ด้าน โดยมี ศิลปินหลายๆท่านมาสร้างผลงานเอาไว้ ต่อมาเดินทางไปไหว้พระที่วัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ณ วัด ไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า ธรรมมิการาม อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา จากนั้นนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวม แห่งศรัทธาของชาวปีนัง

สนใจโปรแกรมเบตงปีนังดูรายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

โปรแกรมภูเก็ต-เขื่อนรัชชประภา

ภูเก็ต-เขื่อนรัชชประภา

ที่นี่ สะพานแขวนเขารูปหัวใจ หรือสะพานแขวนเขาพัง ซึ่งสะพานทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ซึ่งสะพานแขวนเขาพังอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนรัชประภา สถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปนั้น ถ้าไม่ไปเยือนถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.flickr.com/photos/kentwang/24808130782/in/photolist-DNd9YN-D2eT4Z-D2eUqX-DWiWr7-D1U9Hf-DNcrGj-D1UDkq-Dq9tkK-DWist3-DNcmG9-D1UAhw-D2eUqM-DwwmKS-7SnmVd-D2eDRg-DwwmAy-DYCrbx-DYC1Ki-DmL4fC-DWiWVJ-DQnNjZ-D1UMMA-dyS1Wy-8c8AKw-dyS2yQ-dyS32U-dyS49w-nECS9A-8c8BcA-8c5grR-8c5gnV-8c5hz6-8c5gjM-Yp3nF9-Z5YdHy-ZqV2G3-ZqV2PY-ZqV345-Yp3o5f-ZqV4wL-W3PP9z-ZqV3jW-ZqV59s-ZqV3Jo-Yp3oXN-Yp3q69-ZqV4cY-Yp3r7h-Yp3qAN-ZqV3qY
Photo By.Flickr

เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือ จนได้ฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ที่บรรดาเหล่านักท่องเที่ยวต่างอยากพากันมาสัมผัส แต่เมื่อมาถึงเราต้องลงนั่งเรือเพื่อชมทัศนียภาพของที่นี่ มีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสายน้ำสีเขียวมรกต และไปชมภูเขาหินสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนรัชชประภา

ลงใต้ทั้งที่เดินทางต่ออีกนิด เมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่า ตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส เป็นตึกที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์การสร้างเป็นหนึ่งเดียว เป็นการผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/97994
Photo By.thailandtourismdirectory

เขารัง ด้านบนเขาเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ เป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต สามารถเห็นทัศนียภาพของเกาะภูเก็ตได้อย่างดเจน แถมยังเป็นสวนสุขภาพและสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ  และนอกจากนี้บนเขารังยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระยารัษฎาณุประดิษฐ์อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

จุดชมวิวเขารัง จะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ร้านทุ่งคา-กาแฟ เป็นร้านอาหารบนยอดเขารัง ทางร้านจะมีจุด ชมวิวที่ยื่นออกไปสามารถชมวิวได้กว้างกว่า 180 องศา ส่วนที่สองจะเป็นของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นศาลา ชมวิว “หอเกียรติยศ 100 ปี” ก่อสร้างด้วยอารยสถาปัตย์มีความสวยงามและมีสะพานยื่นออกไปชมวิวได้  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2683
Photo By.thailandtourismdirectory

วัดเกาะสิเหร่ เที่ยวชมพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเกาะสิเหร่ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวโดยรอบของเกาะสิเหร่ได้ไกลสุดตา พร้อมจุดชมวิว ด้านบนของยอดเขามีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีสีเหลืองทองอร่าม เป็นที่เคารพศรัทธา นอกจากนี้ด้านหลังอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุอินทร์แขวนจำลองที่งดงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภูเก็ต

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง หรือ อ๊ามสะพานหิน กราบขอพรกับเจ้าแม่กิ้วเที้ยนลื้อ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน  นอกจากจะเป็นสถานที่มีรูปประทับของเทพเจ้ากิ้วเที้ยนเฮียนลื้อ ตั้งอยู่เป็นพระประธานของศาลเจ้าแล้ว ยังมีรูปบูชาขององค์เทพเจ้าจีน ตามความเชื่อของชาวไทย เชื่อสายจีน

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/4658
Photo By.thailandtourismdirectory

เพื่อไปชม พระผุด ณ วัดพระทอง สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพ และเดินกลับ แวะจังหวัดสุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา เป็นโบราณสถานตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองรององค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ ตั้งอยู่โดยรอบ

สักการะ พระธาตุไชยา  ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/5196
Photo By.thailandtourismdirectory

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ………

สนใจโปรแกรม ภูเก็ต-เขื่อนรัชชประภา ดูรายละเอียดที่นี่
ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน
Posted on

เชียงราย เชียงใหม่

เชียงราย เชียงใหม่ สวัสดีจ้าว วันนี้ข้าเจ้าจะพาทุกท่านไปแอ่วเจียงฮายปุ้งต่อไปเจียงใหม่จ้าว ที่แรกที่จะพาทุกท่านไปคือเชียงราย แล้วต่อด้วยเชียงใหม่

20200611 Photo by https://th-th.facebook.com/tatchiangrai/posts/1991034777615961/
 Photo by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

ที่แรกที่จะพาท่านไปคือ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีกุน เมื่อท่านได้มาเชียงราย ต้องมากราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่ง หากท่านไม่ได้ไปสักการะเหมือนมาไม่ถึงเชียงราย พระธาตุดอยตุงเป็นสถานที่เคารพสักการะประจำจังหวัดเชียงราย พระธาตุดอยตุง นับเป็นเจดีย์แห่งแรกของล้านนา องค์พระธาตุเป็นสีทองสององค์ ซึ่งมีความสวยงาม

20200611 Photo by Mae Fah Luang Garden,
  MAE FA LUANG, THAILAND – Photo by Mae Fah Luang Garden, Northern Thailand.

เมื่อทุกท่านสักการะพระธาตุดอยตุงเพื่อขอพรเรียบร้อยแล้ว  นำทุกท่านเดินทางต่อไปที่ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกท่านไม่ควรพลาดที่จะชมความสวยงามของดอกไม้ ที่มีทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ที่นำมาตกแต่งปลูกและเลี้ยงดูโดยชาวบ้านในโครงการฯที่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่ สวนกล้วยไม้ รองเท้านารี และ Doi Tung Tree Top Walk ซึ่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์
ล่าสุดของสวนแม่ฟ้าหลวง ที่สวนแม่ฟ้าหลวงแห่นี้ยังเป็น พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของ สมเด็จย่า พระตำหนักดอยตุง เป็นการสร้างแบบผสมผสานกันระหว่าง สถาปัตกรรมล้านนา กับบ้านพื้นเมืองแบบสวิตเซอร์แลนด์ ทานสามารถกราบสักการะพระฉายาลักษณ์ของลมเด็จย่าได้ที่ พระตพหนะกดอยตุง

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/3601
Photo by thailandtourismdirectory

ต่อมาจะพาท่านไปชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่น หลายท่านคงรู้แล้วว่าใครเป็นผู้สร้างวัดร่องขุ่น แล้วทุกท่านรู้ไหมคะ ว่าจุดประส่งที่สร้าง วัดร่องขุน ให้เป็นแบบนี้เพราะอะไร เพราะอาจารย์ท่านปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมื่อนสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้  ซึ่งท่านได้แรงบันดาลใจมาจาก 3 สิ่งคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางเขาวัดท่านจะเห็นป้ายเข้าวัด กับขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่ง ทางขึ้นอุโบสถ ซึ่งขึ้นแล้วห้ามถอยหลังกลับมา เพราะจะกลับมาตกนรกอีกครั้ง อุโบสถวัดร่องขุ่นมีความสวยงามไม่เหมือนที่ไหน ด้วยความที่ตัวอุโบสถมีสีขาวสวยงาม จึงทำให้วัดร่องขุ่นไม่เหมือนวัดที่อื่นนั่นเองค่ะ

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/5148
Photo by thailandtourismdirectory

เมื่อท่านชมความสวยงามของวัดร่องขุ่นเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อไปที่ เชียงใหม่ นำท่านไปชมความงามของดอยอินทนนท์ เป็นดอยที่ยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และที่สำคัญสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูการ
ดอยอินทนนท์ ถุกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่พ.ศ.2515 และประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศ เมื่อนำทุกท่านมาถึงดอยอินทนนท์แล้ว จุดแรกจะพาทุกท่านไปชมวิวสวยๆ ที่กิ่วแม่ปาน ธรรมชาติด้านบนสวยงามมาก โอบล้อมไปด้วยสีเขียว บรรยากาศสบายๆ จุดต่อไปสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นสถานที่วิจัยของโครงการหบวงอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของครอบครัวเกษตรกร นอกจากอากาศดีแล้วที่นี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวให้ทุกท่านได้เที่ยวชมอีกด้วย ส่วนที่พลาดไม่ได้คือ สวนแปดสิบพรรษา เป็นสวนเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในสวนประดับไปด้วยกุหลาบพันปี
และไม้ดอกไม้ประดับตามช่วงฤดูกาลค่ะ

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/5148
Photo by thailandtourismdirectory

จุดต่อไปที่จะพาทุกท่านไปชมความงามของ เจดีย์คู่พ่อและแม่ เป็นอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ในการมาชม แลั สักการะเจดีย์คู่พ่อและแม่หรือ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ องค์สีม่วงอมขมพู  สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถค่ะ นอกจากตัวองค์เจดีย์แล้วรอบๆยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาวสวยงาม และจุดชมพระอาทิตย์อีกด้วยค่ะ

สนใจโปรแกรมเชียงราย-เชียงใหม่ดูรายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน