Posted on

ใช้สิทธิโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” โครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว
และธุริจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ส่วนลดค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% รัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเก็จท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท /สิทธิ
กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ เริ่มจอง 8 ต.ค. 64 ถุึง 23 ม.ค. 2565 ที่แอปเป๋าตังส์
ออกเดินทาง 15 ตุลาคม 2564 ถึง 29 มกราคม 2565

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีบัตรประจำตัวชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

เลือกแพ็คเกจท่องเที่ยวข้ามจังหวัด และแพ็คเกจที่เลือกต้องไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวแล้วจะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง


คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03589
คลิ๊ก ติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน

โทร +6620266525 หรือ +6622744216
คลิ๊กดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

#ใช้สิทธิโครงการ #ทัวร์เที่ยวไทย #เราเที่ยวด้วยกัน #แพ็คเก็จท่องเที่ยว #ส่วนลดค่าแพ็คเกจ
#ตั๋วเครื่องบิน #จองโรงแรม #จองรถรับส่ง #รถทัวร์ท่องเที่ยว #ตั๋วเครื่องบินในประเทศ