Posted on

เอกสารแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

เตรียมเอกสารใช้ยืนยันตัวก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

มีคำถามจากสมาชิกที่สั่งออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกับ ตระกูลเฉินฯ (ระยะนี้สนับสนุนท่องเที่ยวภายในประเทศกันนะจ๊ะ) เพื่อจัดเตรียมเอกสารเดินทางท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศกับสายการบินต่างๆที่ให้บริการอยู่ เรามีรายละเอียดเอกสารที่ใช้แสดงตน ข้อมูลอ้างอิงแนวทางการปฎิบัติงานเรื่องการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกันค่ะ

เอกสารใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่มี​อายุน้อยกว่า 7 ปี ≤7

 • สูติบัตร
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบสุทธิพระสงฆ์
 • ​ หนังสือเดินทาง (Passport)​
Photo by AOT

เอกสารใช้ยืนยันตัวตน ผู้โดยสารสัญชาติไทย ที่มี​อายุเท่ากับ 7 ปี หรือมากกว่า  ≥7

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บัตรประจำตัวคนพิการ
 • ใบสุทธิพระสงฆ์
 • หนังสือเดินทาง (Passport)

  **โดยเอกสารที่ใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น​ นะจ๊ะ

Photo by AOT

สำหรับท่านที่มีสมาชิกที่ไม่มีสัญชาติไทย เรามีข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวเดินทางเช่นกัน

เอกสารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารซึ่งออกแทนหนังสือเดินทางโดยสถานทูตของผู้ถือสัญชาตินั้นๆ
 • เอกสารของผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่ใช้บัตรระบุตัวตนที่ออกโดยองค์การสหประชาชาติ
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือเอกสารซึ่งออกแทนตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
 • เอกสารที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐของไทยในการระบุตัวตนเช่นใบอนุญาตขับรถสำหรับคนต่างชาติที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกใบอนุญาตการทำงาน(Work permit) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน

**โดยเอกสารที่ใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น​

Photo By AOT

สั่งจองตั๋วตระกูลเฉินฯ ตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง

ตระกูลเฉินได้รับอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA license 3530464 ให้บริการกว่า 80สายการบิน“ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง”ภายในประเทศ-ต่างประเทศ

บริการตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษทุกชนิด FIT/GROUP ทีมงานดูแลก่อนและหลังการขาย👩‍🔧 ง่าย สะดวก

คลิ๊กค้นหา และจองเที่ยวบิน

ติดต่อทีมงาน 02-0266525, 02-2744216 (Auto)
📲 0818453303
📲 0846763332
📲 0846763334

คลิ๊กติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน

Posted on

จองตั๋วเครื่องบินแอร์แคนาดา (AC)

Air Canada (AC)
จองตั๋วเครื่องบินแอร์แคนาดา
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

AC

เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ:
– Toronto-โทรอนโต (YYZ) เริ่ม 15,189 บาท
– Vancouver-แวนคูเวอร์ (YVR) เริ่ม 13,875 บาท
– Montreal-มอนทรีออล (YMQ) เริ่ม 15,726 บาท
– Pierre Trudeau-พีเอร์ ทรูโด (YUL) เริ่ม 36,751 บาท
– OTTAWA-ออตตาวา (YOW) 18 929 บาท
– Calgary-แคลกะรี (YYC) 15,724 บาท

คลิ๊กค้นหา และจองเที่ยวบิน

คลิ๊กติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน

ติดต่อทีมงาน 02-0266525, 02-2744216 (Auto)
📲 0818453303
📲 0846763332
📲 0846763334

#Toronto #โทรอนโต #Vancouver #แวนคูเวอร์ #Montreal #มอนทรีออล #Pierre #Trudeau #พีเอร์ #ทรูโด

Posted on

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส Welcome Summer

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส “Welcome Summer”
เส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ และภูเก็ต
บินสู่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
เริ่มจองตั้งแต่ 2-30 เมษายน 2564
ออกเดินทาง 2 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564
Malaysia เริ่ม 4,040 บาท
Sourh Korea เริ่ม 23,990 บาท
Johannesburg เริ่ม 12,440 บาท

Singapore Airlines

 

คลิ๊กค้นหา และจองเที่ยวบิน

คลิ๊กติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน

Posted on

Flash Deal สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ/MI

2021 February Flash Deal
สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ/MI
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ หรือภูเก็ต
บินสู่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอฟริกาใต้ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ไต้หวัน ราคาเริ่ม 5,930 บาท
เกาหลีใต้ ราคาเริ่ม 23,990 บาท
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราคาเริ่ม 11,435 บาท
ยุโรป ราคาเริ่ม 10,865 บาท
แอฟริกาใต้ ราคาเริ่ม 14,015 บาท
สหรัฐอเมริกา ราคาเริ่ม 61,260 บาท

ราคาตามข้างต้นได้รวมค่าภาษีแล้ว
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิ๊กค้นหา และจองเที่ยวบิน

คลิ๊กติดต่อทีมงานเช็คเที่ยวบิน

Posted on

โครงการทัวร์เที่ยวไทย 2564

โครงการทัวร์เที่ยวไทย

ทัวร์เที่ยวไทยเป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการ โดยทางรัฐช่วยสนับสนุนค่าเดินทาง ร่วมจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน รัฐกำหนดสิทธิให้ประชาชนจำนวน 1 ล้านสิทธิ งบประมาณ “ทัวร์เที่ยวไทย” ตั้งไว้ 5,000 ล้านบาท

  เงื่อนไขสำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทย

 1. รัฐบาลให้เงินสนับสนุนค่าเดินทาง ร่วมจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท /คน
 2. กำหนดสิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 1 ล้านสิทธิ ด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านบาท
 3. ต้องเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์เท่านั้นและต้องเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบริการนำเที่ยวในราคาไม่เกิน 12,500 บาท/โปรแกรม ของบริษัททัวร์
 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย 4 เดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
 5. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมี อายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป
 6. การเดินทางจะเดินทางในวันธรรมดาเท่านั้น (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี)

 

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ ฟังทางนี้!!! 

เรามีโปรแกรมทัวร์ที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ทัวร์เที่ยวไทย “ล่องเรือคาตามารัน ภูเก็ต-พังงา 3วัน 2คืน เริ่ม 8,900 บ/ท่าน”

โรงแรมที่เข้าพัก: โรงแรมฟิชเชอร์เมนฮาร์เบอร์ ป่าตอง จ. ภูเก็ต

ร้านอาหาร:

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม: อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตะปู ล่องเรือ Catamaran Full day เกาะเฮ เกาะราชา
ชมวิวหลักล้านเสม็ดนางชี, แหลมพรหมเทพ

👉รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก !!

ทัวร์เที่ยวไทย “เชียงราย ไหว้พระธาตุ 9จอม 3วัน 2คืน เริ่ม 7,500 

บ/ท่าน”

โรงแรมที่เข้าพัก:

ร้านอาหาร: ร้านอาหาร อ.แม่สรวย/ร้านอาหารลานไม้หอม/ร้านอาหาร อ.เทิง/ร้านอาหารอิ่มปลาเผา/ ร้านอาหารเฮือนจั๋นคำ

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม:

👉รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก !!

ทัวร์เที่ยวไทย “น่าน 3วัน 2คืน เริ่ม 7,499 บ/ท่าน”

โรงแรมที่เข้าพัก: ฮักปัว โฮเทล

ร้านอาหาร:

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม: บ่อเกลือสินธุ์เทา, จุดชมวิว1715, วัดภูเก็ต, วัดศรีมงคล, ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ, หอศิลป์ริมน่าน Erabica Coffee เอราบิก้า คอฟฟี่,  วัดพระธาตุเขาน้อย, ถนนคนเดินน่าน, พระบรมธาตุแช่แห้ง, วัดภูมินทร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

👉รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ทัวร์เที่ยวไทย “เบตง 3วัน 2คืน เริ่ม 7,999 บ/ท่าน”

โรงแรมที่เข้าพัก: โรงแรมโมเดิร์นไทย / โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ / โรงแรม บัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส

ร้านอาหาร: ร้านอาหารเมนูไก่เบตง เคาหยก หมี่เบตง/ร้านอาหาร เมนูไก่ทอดหาดใหญ่ และอาหารใต้

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม: เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์, ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท, ถนนคนเดินเบตง, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, สะพานแตปูซู, อุโมงค์ปิยะมิตร, สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง, น้ำพุร้อนเบตง, ป้ายใต้สุดสยาม, วัดพุทธาธิวาส, ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก, หอนาฬิกาเบตง

👉รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ทัวร์เที่ยวไทย “ไหว้พระ นครศรีธรรมราช หมู่บ้านคีรีวง 3วัน 2คืน เริ่ม 6,888 บ/ท่าน” 

โรงแรมที่เข้าพัก: โรงแรมปุระนคร

ร้านอาหาร:

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม: วัดธาตุน้อย, หมู่บ้านคีรีวง, วัดยางใหญ่, วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่, วัดสระสี่มุม, จุดชมวิวเขาพลายดำ, ฮูล่าบีทคลับ, ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช, วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

👉รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ทัวร์เที่ยวไทย “เยือนถิ่นนาคา อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย 3วัน 2คืน เริ่ม 5,900 

บ/ท่าน”

โรงแรมที่เข้าพัก: โรงแรมเดอะวัน/โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท

ร้านอาหาร: ร้านอาหารวาสนาปาร์ค/ร้านบึงงามรีสอร์ท/ร้านอาหารครัวเสวย/ ร้านบึงงามรีสอร์ท/ร้านอาหารโขงวิว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย/ร้านแดงแหนมเนือง/

สถานที่ไฮไลท์ในโปรแกรม: วัดป่าคำชะโนด, วัดอาฮงศิลาวาส, อุทยานแห่งชาติภูสิงห์, ศาลเจ้าปู่อือลือ, อุทยานแห่งชาติภูลังกา, ถ้ำนาคา, หลวงพ่อพระใส, พระธาตุกลางน้ำ, ตลาดอินโดจีน

👉รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับรายการทัวร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

👉 รายการท่องเที่ยวแนะนำ คลิกดูรายละเอียด

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่

#โครงการทัวร์เที่ยวไทย #รับสิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย #บริษัททัวร์ #ตระกูลเฉิน #เที่ยวทั้วร์ในประเทศ