Sale!

Tour Code: #222-3 City Tour (GV4) รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรมหลัก – NP360 (GV4) นั่งกระเช้านองปิงตื่นตาทิวทัศน์เขียวชะอุ่ม ขึ้นไหว้องค์พระใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพต่างๆ สนุกช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เลท City Gate

฿200.00฿2,222.00


รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรมหลัก – NP360 (GV4) นั่งกระเช้านองปิงตื่นตาทิวทัศน์เขียวชะอุ่ม ขึ้นไหว้องค์พระใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพต่างๆ สนุกช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เลท City Gate

จองวันนี้ เดินทางได้ถึง 31 ตุลาคม 2561

ราคาต่อท่าน:
ผู้ใหญ่ ราคา 2222.- บ.-
เด็ก (2-11 ปี) ราคา 1990.- บ.-
ผู้สูงอายุ (60+ ปี) ราคา 2222.- บ.-
ทารก (น้อยกว่า 2 ปี) ราคา 200.-บ.-

รายการทัวร์ และกำหนดการ:
– 08:00-09:00 น. รถรับโรงแรมหลัก
– นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ที่วัดหวังต้าเซียน
– พิธีขอซองอั่งเปาวัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom
– ช้อปปิ้งจี้กังหันโรงงานจิวเวอร์รี่เสริมโชคลาภ และเป็นสิริมงคล
– ช้อปปิ้ง City Gate Outlet,
– นั่งกระเช้า ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม,นมัสการพระใหญ่นองปิง, อิสระช้อปปิ้ง

กรุณาคลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดโรงแรมหลักสำหรับรถรับ-ส่ง สนามบินโรงแรม
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองใดฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากโรงแรมดังกล่่าวไม่มีในรายชื่อดังข้างต้น
และในวันที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สมาชิก 4 ท่าน (GV4) ขึ้นไป โดยต้องทำการจองอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ท่านท่องเที่ยว

Clear
SKU: HP222-3 Category:

Description

Tour Code: #HP222-3
City Tour (GV4) รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรมหลัก – NP360 (GV4) นั่งกระเช้านองปิงตื่นตาทิวทัศน์เขียวชะอุ่ม ขึ้นไหว้องค์พระใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพต่างๆ สนุกช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เลท City Gate

Additional information

Type

Senior, Adult, Child, Infant

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tour Code: #222-3 City Tour (GV4) รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรมหลัก – NP360 (GV4) นั่งกระเช้านองปิงตื่นตาทิวทัศน์เขียวชะอุ่ม ขึ้นไหว้องค์พระใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพต่างๆ สนุกช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เลท City Gate”