Posted on

มหัศจรรย์-Myanmar-บินหรูห้าดาว

มหัศจรรย์ -myanmar- บินหรูห้าดาว

สวัสดีค่ะ แบ่งปันประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศพม่า หลาย ๆ คนที่คิดว่าพม่ามีอะไรให้เราเที่ยวพม่า ขอแนะนำเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์หลายแห่ง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสายบุญไม่ควรพลาดสถานที่ต่อไปนี้

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สำหรับที่แรก ณ เจดีย์โบตาทาวน์ หมายถึง ทหารพันนาย มีความเชื่อเล่ากันมาว่าเมื่อประมาณสองพันปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญได้ให้ทหารพันนาย ถวายความเคารพพระเกศราธาตุหรือสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้มหาเจดีย์ชเวดากองและบรรจุพระเกศาธาตุในเจดีย์นี้ ได้มีการบูรณะเจดีย์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่สอง จึงสร้างโครงสร้างใหม่ให้ฐานเจดีย์มีช่องทางเดินเข้าไปเหมือนเขาวงกต ภายในสีทองอร่าม และนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบด้วยแก้วใสและนำไปประดิษฐานที่ใจกลางเจดีย์อีกด้วย

จากนั้นพาไปนมัสการ ณ นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาว์น ภายในเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครอง เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพนับถือด้วย นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบขอพรมากที่สุด
พาท่านนมัสการที่ เทพทันใจแล้ว ก็ต้องมากระซิบบอกเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองที่ เทพกระซิบ อยู่ใกล้กับ เจดีย์โบตาทาว์น ชาวพม่า ตามตำนานเล่ากันมาว่า มีธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตกลายเป็นนัต เทพแห่งความโชคดี ชาวพม่าเคารพกราบไหว้และอธิษฐานขอพรมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10โดยชาวมอญตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนคือ ตปุสสะและภัลลิกะ จากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระ องค์เจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระยาอู่ ค.ศ. 1323-1384 ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูง 18 เมตร ศตวรรษต่อมาพระนางเชงสอบค.ศ. 1453-1472 ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูงถึง 40เมตร ได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ให้เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นชั้น ๆ แบบขั้นบันได และปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหิน พระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาองค์เจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังพระนางสละราชสมบัติ ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระนางทรงประชวรและมีพระบัญชาให้วางแท่นบรรทมในจุดที่พระองค์สามารถมองเห็นเจดีย์ได้ทุกเวลา มีการจารึกภาษามอญบันทึกการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1436 จนบูรณะเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาเจดีย์ชเวดากองได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่าแผ่นดินไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่อยมาทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี ค.ศ. 1768 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของเจดีย์หักถล่มลงมา แต่ได้มีการบูรณะให้สูงขึ้นถึง 99เมตร ฉัตรองค์ใหม่สำหรับประดับยอดเจดีย์ได้รับการถวายจากพระเจ้ามินดง เมื่อปี ค.ศ. 1871 หลังการผนวกดินแดนพม่าตอนล่างโดยอังกฤษ แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงปานกลางในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1970 ทำให้เพลาฉัตรบนยอดองค์เจดีย์ได้รับความเสียหาย มีการสร้างโครงและซ่อมแซมครั้งใหญ่

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดที่มีจุดเด่นคือวัดไจ๊คะวายอยู่ในเมืองหงสาวดีห่างจากย่างกุ้งประมาณ 92 กม. ไม่ใช่วัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดีย์หรือพุทธรูปองค์โตสูงใหญ่ แต่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรม ชั้นตรีโทและเอกโด่งดังของพม่าเป็นที่นิยมในเรื่องของการตักบาตรพระสงฆ์มากกว่า 1,000 รูปนอกจากตักบาตรเรายังสามารถถวายอุปกรณ์ในการเรียนเพื่อใช้สำหรับการเรียนได้ด้วยนะคะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

เราไปกันที่เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์สำคัญที่อยู่ในเมืองพะโคมีความสูง 114 เมตรถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า แต่เจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้งมักได้รับ การบันทึกว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศ 98 เมตรเพราะการตีพิมพ์ซ้ำบนเนินเขาเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระโคตม ชเวมอดอเวจีทรงมีพระชนมายุพรรษามหาเศรษฐีราชอาภรณ์พระวรวงศ์เธอทรงมีพระชนมายุพรรษาสังฆมณฑลพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หน้ามองจนต้องกับแสงแดดปัจจุบันเจดีย์ชเวมอดอมีความสูงที่ 114 เมตรเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

จากนั้นจะพาท่านไปที่พระราชบุเรงนองหรือพระนามเต็มว่าพระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธาเป็นพระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองอูเสวยราชย์ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2093 ถึงปี พ.ศ. 2124 อาณาจักรแห่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอาณาเขตแผ่กว้างออกไปเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พานมานะและพานมานะพานมานะอุมาเทพเจ้าแห่งความพินาศและสังหรณ์แห่งชาติที่พำนักในเมืองหลายแห่งในพม่า ท่านจะเห็นวิวสะพานเหล็กที่กำลังจะข้ามผ่านไปยังแม่น้ำสะโตง

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดถัดไปจะพาท่านสักการะเจดีย์ไจปุ่นเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 500 ปีจุดเด่นที่สำคัญการสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์โดยแต่ละองค์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์นี้ ถูกสร้างด้วย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศและจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต แต่ต่อมา 1 ใน 4 พี่น้องก็หนีไปแต่งงาน ำให้มีการร่ำลือกันว่าพระพุทธรูปเกิดรอยร้าวทันทีมีควาสวยงามและสามารถเข้าไปกราบสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดเชาะทะจี้หรือคนไทยรู้จักในนามว่าพระนอนตาหวานเป็นวัดในพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในที่สุดตั้งอยู่ในย่านใกล้เคียงกับที่รู้จักกันดีในรูปแบบของศาสนาฮินดูพระนอนที่มีอยู ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่าพระมหากษัตริย์มีความยาวกว่า 66 เมตรและเป็นหนึ่งในพระนอนที่ดีที่สุดของประเทศพม่าผู้ได้รับการช่วยเหลือจากชาวพุทธพม่ามีความอุดมสมบูรณ ในปีพ. ศ. 2442 และเสร็จสมบูรณ์ในปีพ. ศ. 2450 โดยพระอรหันต์ได้รับแนวรับจากสภาพอากาศและผู้ดูแลการสร้างองค์ใหม่ภายใต้การดูแลของอู้ตอง

20200611 Photo by Flickr.com
พระธาตุอินแขวน Photo by Flickr.com

จากนั้นถัดไปเราจะไปที่พระธาตุไจที่โย่หรือที่คนไทยเรียกว่าพระธาตุอินทร์แขวนเป็นเจดีย์ที่จาริกแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนตั้งอยู่ในรัฐมอญในประเทศพม่าเป็นพระเจดีย์ขนาดเล็ก 7.3 เมตรสร้างขึ้นบนก้อน หินแกรนิตที่ปิดด้วยทองคำเปลวโดยผู้ที่นับถือศรัทธาเชื่อว่าพระธาตุไจที่โย่เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระโคตทพุทธเจ้าตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันบนยอดเข ไจที่โย่อย่างเต็มที่ปิ่นโตเหมือนกันทั้งนั้นแหละที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโลกโดยไม่ตกลงมาเป็นตำนานระบุว่าฤๅษีติสสะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าและนำมาไว้ในใจ ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของฤๅษีท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางไว้บนภูเขาพระธาตุไจที่โย่นับเป็ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า

สำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำให้ผู้อ่านทุกคนได้รู้ประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันคนที่สนใจโปรแกรมมหัศจรรย์พม่าบินที่คุณเห็น  รายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

มหัศจรรย์เมียร์มาร์ดินแดนแห่งมรดกโลก

ทริปท่องเที่ยวประเทศพม่า
คำวิจารณ์ในฐานะเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองพุกามเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเจดีย์ พร้อมเดินทาง  เริ่มต้นได้ ที่ 2 สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง จากนั้นเดินทางไปยังเมืองพุกามเลยค่ะ 

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

หลังจากนั้นจะพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นที่จุดชมวิวทะเลเจดีย์จากนั้นจะพาท่านสักการะเจดีย์ที่ดังติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพม่าคือเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์แห่งชัยชนะเป็นเจดีย์สีมองรูประฆังคว่ำแบบ มอญประดับด้วยช่ออุบะมีแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่ารัดอกมีลวดลายประดับสวยงามองค์เจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบปูนเล่าเรื่อง าวในนิทานชาดกเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้คือมีบริเวณลานหน้าบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออกมีบ่อเล็ก ๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนักจุดผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้วลึก 2 นิ้วใส่น้ำ ขอแสดงความยินดีกับผู้คนในประเทศพม่าที่จะต้องขอพรจากชาวพม่าให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่ามีความสูง 160 เมตรอยู่บนฐาน 3 ชั้นมีบันไดขึ้นไปทั้งสี่ทิศเป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วนคือพระเขี้ยวแก้ว พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำมารวมกันเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเคารพต่อพระคริสตศักราช ไทยก็มีความศรัทธาเหมือนกันที่เข้ามากราบสักการะบูชาขอพรอย่างไม่ขาดสายสถานที่ที่ดีแบบนี้จะได้รับต้องมาสักการะบูชาสักครั้งในชีวิต พื่อเป็นสิริมงคลและเสริมทรัพย์บารมี

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับว่าเจดีย์ที่สวยงามที่สุดในเมืองพุกามคือวัดอนันดาหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจ้าจานซิต้ามีความสำคัญในฐานะได้รับยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพระพุทธศิลป์สกุลช่างพุกามเมื่อก่อนยอดเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับเจดีย์องค์อื่น ๆ อานานดาพะย่าเป็นพระเจดีย์ที่สา จตุรัสมีมุขุข 4 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประตูทางเข้าโค้งมักพบว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 9.5 เมตรสิ่งที่ที่ น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งคือประตูไม้ขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานหน้าพระพุทธรูปยืนสูงประมาณ 7 เมตรแกะสลักสวยงามและสิ่งที่โดดเด่นของวัดอนันดาคือวัดเป็นสีขาวที่มีความรู้สึก ดงามและสวยที่สุดนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวพุกามเพราะชาวพม่ามีความเลื่อมใสและศรัธาเหมาะสำหรับมาเที่ยวที่นี่สามารถเก็บบรรยากาศและภาพสวย ๆ เป็นที่ระลึกค่ะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ที่สวยงามซึ่งก็คือวัดมนูหาเป็นวัดและโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะหะหะมาเรียจักร พระมหากษัตริย์แห่งพนมมหาราชได้รับสมรภูมิรบเพื่อทำลายล้างอาณาจักรแห่งอารยธรรมของตนที่ได้รับชัยชนะในที่สุด พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงสร้างองค์พระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปางขัดสมาธิในวัดมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระพุทธรูปปางไสยาสน์ทั้งสองข้างและมีความเศร้าโศกมากมาย ีย์บูพญาหรือชาวพม่าเรียกว่าเจดีย์น้ำเต้าลักษณะเจดีย์คล้ายกับน้ำเต้าเจดีย์ที่เห็นโดดเด่นบนริมฝั่งแม่น้ำเอยาวดีปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนองค์เดิม ส่วนด้านนอกจะมีเด็กชาวพม่าคอยอธิบายสรรพคุณของทานาคาที่ต้องใช้ตัวเองมาก่อนและขอให้ใช้ทานาคาที่วัดแห่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงามในอดีตที่ผ่านมาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองพุกาม กล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพบริเวณใกล้เคียงที่จะทำการถ่ายภาพบริเวณใกล้เคียงเพื่อการถ่ายภาพสินค้า OTOP วาดภาพงานศิลปะเพื่อความสะดวกสบายเป็นของฝากจากเมืองพุกามค่ะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วิหารติโลมินโลเป็นวิหารที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดวิหารแห่งนี้ยังคงสภาพที่สมบรูณ์อย่างเห็นได้ชัดเจนประตูใหญ่ทางเดินเข้าวิหารเป็นซุ้มประตูโค้งที่ใช้อิฐสีน้ำตาลก่อ มีขนาดฐานกว่างด้านละ 43 เมตรองค์เจดีย์สูง 46 เมตรภายในวิหารมีช่องบันไดเดินสู่ระเบียงขึ้นบนได้วิหารที่สร้างโดนกษัตริย์มักจะมีทางเข้าเป็นแบบโค้งทุกวิหารเลยค่ะโดยเร ื่องเล่าเกี่ยวกับวิหารติโลมินโลในรัชสมัยของพระเจ้านรปตีซีตรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์พุกามพระองค์ได้ทรงสร้างเจดีย์จุฬามณีเป็นอารามหลวงประจำรัชกาลครั้งถึงวาระแต่งตั้งองค์รัชทายาทโปรดให้ใช้ฉัตรเสี่ยงทายถ้า พระราชโอรสองค์ซึ่งใน 5 องค์มีบุญบารมีจะขอให้พระองค์ส่งเขาไปที่เป็นกษัตต ิน์พระนามนาตองมยาหรือพระเจ้าติโลมินโลซึ่งแปลว่ากษัตริย์ฉัตรตั้งเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์พุกาวิหารโลมินโลสร้างขึ้นสมัยของพระเจ้าติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ. 1761 จุดที่ใช้ฉัตรเสี่ยงทายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สร้างตามหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียวิหารติโลมินโลเป็นบริเวณหน้าวัดจะมีชาวพม่าที่มีฝีมือด้านศิลปะท่านใดที่สนใจของ การเลือกซื้อของที่ระลึกแบบไม่ต้องรอใครมาก่อนซื้อของฝากได้ไหมคะ ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ที่มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกับคืนรูปได้และยังมีถ้วยน้ำจานรองโถใส่ของขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

เจดีย์สัพพัญญูเจดีย์มีขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ของเมืองพุกามมีความสูง 61 เมตรสร้างขึ้นตามศิลปะอนเดียสร้างในช่วงปีพ. ศ. 1687 โดยกษัตริย์อลองวิตธูโดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นจำนวน 5 ชั้นทั้ง เป็นวิหารและเจดีย์ส่วนลานชั้นสามของเจดีย์นั้นเหมาะสำหรับถ่ายรูปวิวทิวทัศน์โดยรวมของเมืองพุกามมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเยอะมากในแต่ละวันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ข้างนอกเจดีย์มีความร่มรื่นและยังมีร้านค้าขายของโปสการ์ดงานศิลปะชาวพม่าถือว่าเป็นที่ศรัธาและเลื่อมใสอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศและสถานที่โบราณแบบนี้สักครั้ง

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยโบราณพระเจ้าแห่งความทรงจำในประวัติศาสตร์ระหว่างปีพ. ศ. 1655 ถึง พ.ศ. 1710 พระเจ้าอยู่หัว แต่ยังคงสร้างความไม่สมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอินเดียนราสุผู้ซึ่งมีพระปรีชาสามารถประดิษฐานอยู่ที่พระมหากษัตริย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์ ตัวเองขึ้นครองราชอาณาจักรหลายแห่งที่โหดร้ายได้รับเงินจำนวนมากพระเจ้านราสุภาษิตที่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้า ลักยิ้มยาเสพติดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวปาเลสไตน์ในขณะที่เดินทางไปยังเกาะบายาโดลัยประเทศฟิลิปปินส์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงมะนิลายกทัพเรือข้ามฟากแล่นเรือขึ้นไปตามลำน้ำอิรวดีเข้ายึดเมืองพุกามแล้วฆ่าพระนราสุในปี พ.ศ. 1708 ในขณะที่โรงพยาบาลยังคงเสร็จสิ้นการก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นเวลานาน 9 ปีรูปปั้นต่าง ๆ ในเมืองพุกามเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง ความสวยงามมากและถายในเจดีย์ยังมีประวัติศาสตร์ด้วยสามารถเดินไปรอบ ๆ เจดีย์ได้เลยค่ะและมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกซื้อเพ ่อไปฝากญาติได้ค่ะเมืองมั ณ ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองของพม่าเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคำว่ามหามัยมุนีแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมั ณ ฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราบวงศ์คองบองเดิมที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่มีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเม องยะไข่องค์พระมหาไถ่ 6.5 ตันมีการสร้างบนฐานสูง 1.84 เมตรองค์รวมมีความสูง 3.84 เมตรกว้าง 1.84 เมตรรอบร่างกว้าง 2.94 เมตร ที่มีชีวิตด้วยเหตุที่ได้รับประทานพรหรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมีประเพณัล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกเช้าในเวลา 04.00 น พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมา เช็คจนแห้งสนิทแล้วนำกลับไปที่มหาเศรษฐีผู้ที่เดินทางไปด้วยกันแล้วใช้เงินทองเพื่อเป็นของกำนัลมากมายได้รับการอุปสมบท ทรงพระชนมชีพอยู่เป็นพิธีที่ศักดิ์สุด

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่ถัดไปเข้าสู่เมืองอมรปุระเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองมั ณ ฑะเลย์ไปทางทิษใต้ 12 กิโลเมตรนับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบันสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิต อารยธรรมอันเก่าแก่ที่ได้รับมาจากเมืองอารีย์และเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทั่วเมือง มืองสกายลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงอยู่บนภูเขาและริมแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพสวย ๆ พร้อมกับชมวิวที่สะพานไม้อู้เบ็งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกที่ข้าม ทะเลสาบตองตะมานสะพานไม้อู้ใช้เสาไม้สักทั้งหมด 1,208 ต้นมีอายุมากกว่า 200 ปีซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างอยากมาสัมผัสความงดงามของสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

ใกล้ ๆ สะพานไม้อู้เบ็งยังมีพระราชวังที่สวยและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพระราชวังมั ณ ฑะเลย์เป็นราชวังหลวงในประเทศพม่าและเป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของอาณาจักรพม่าถูก การก่อสร้างโดยพระเจ้ามินดงระหว่างปีค. ศ. 1857 ถึงค.ศ. 1859 หลังการรื้อถอนจากการสังหารหมู่ในสงครามพม่ากับอังกฤษว งส่วนมากจะถูกทำลายตอนสงครามครั้งที่ 2 เหลือเพียงส่วนหนึ่งของกรมธนารักษ์และหอนาฬิกาเท่านั้นที่เหลือรอดจากการทำลายที่เกิดขึ้นในพระราชวังที่ได้รับการจำลองรูปแบบของพระราชวังที่ขึ้นมาในช่วงปีค. ศ 0.1990 ด้วยวัสดุสมัยใหม่โดยรัฐบาลพม่าโดยการลอกแบบโครงสร้างเดิมปัจจุบันพระราชวังมั ณ ฑะเลย์เป็นสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองมั ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังที่สร้างด้วยไม้รูปทรงโค้งมนรูปแบบของประตูบานประตูหน้าต่างและหน้าต่างโดย เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าวังหลังนี้สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปีพ. ศ. 2421 พระเจ้าธีบอหรือสีป่อพระโอรสก็ทรงยกวังหลังนี้ แต่ก็ยังคงมีอยู่มากมาย แต่ก็ยังคงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ก็ยังคงมีอยู่มากมายเช่นกระดาษและเสาที่มีขนาดใหญ่ และลายประดับกระจกถือว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างชาวมั ณ ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่สุดท้ายของทริปนี้นำท่านสักการะที่วัดกุโสดอว์สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 2400 เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีของพม่าจากอมรปุระมายังมั ณ ฑะเลย์สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการ สร้างใหม่และสร้างวังมีผู้ปรารถนาจะได้รับความเคารพนับถือศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ 5 ของโลกและให้ช่างสลักข้อความในพระไตรปิฏกเป็นภาษ พม่ามีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฏทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระเจดีย์สีทองอร่ามมีรูปร่างศิลปะเหมือนเจดีย์ชเวชิกองที่พุกามสง่างามท่านสามารถสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้ทุกคนเติมบุญในดินแดนพม่าแห่งสายบุญดูรายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

วันสบายๆกับวันเดย์ทริปในนครย่างกุ้ง

วันสบายๆกับวันเดย์ทริปในนครย่างกุ้ง

ทริปสบายๆกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไหว้พระ5วัดดังในพม่าวันเดียวก็ไปกลับได้
สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ขอมาเล่าประสบการณ์ในการเดินทางเพียงหนึ่งวัน หลายคนอาจจะตกใจว่าไปกลับจะเหนื่อยไหม สำหรับเราว่าไม่เหนื่อยนะคะพอถึงก็เดินทางสายบุญกันเลยทีเดียวจะขอบอกว่าสนุกมากค่ะกับการทำบุญในวันเดียวและมีความสุขมากเลยขอมาเปิดแชร์หรือแนะนำวัดดังในวันเดียวของประเทศพม่า

Photo By.Flickr

วัดแรกก็จะบอกว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะนั้นคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองตามตำนานเจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ2,500ปีที่แล้วแต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่6-10โดยชาวมอญามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า2คนคือตปุสสะและภัลลิกะจากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา8เส้นพ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจาก ผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระองค์เจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่14พระยาอู่ค.ศ.1323-1384ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูง18เมตรศตวรรษต่อมาพระนางเชงสอบค.ศ.1453-1472ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูงถึง40เมตรได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ให้เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นชั้นๆแบบขั้นบันไดและปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหินพระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาองค์เจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังพระนางสละราชสมบัติ ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระนางทรงประชวรและมีพระบัญชาให้วางแท่นบรรทมในจุดที่พระองค์สามารถมองเห็นเจดีย์ได้ทุกเวลามีการจารึกภาษามอญบันทึกการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ที่เริ่มต้นในปีค.ศ.1436จนบูรณะเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่16ต่อมาเจดีย์ชเวดากองได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่า

Photo By.Flickr

วัดที่สองก็สง่างดงามมากค่ะ วัดเชาะทะจี้หรือคนไทยรู้จักในนามว่าพระนอนตาหวานเป็นวัดในพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในที่สุดตั้งอยู่ในย่านใกล้เคียงกับที่รู้จักกันดีในรูปแบบของศาสนาฮินดูพระนอนที่มีอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่าพระมหากษัตริย์มีความยาวกว่า66เมตรและเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากชาวพุทธพม่ามีความอุดมสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2442และเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2450โดยพระอรหันต์ได้รับแนวรับจากสภาพอากาศและผู้ดูแลการสร้างองค์ใหม่ภายใต้การดูแลของอู้ตอง

Photo By.Flickr

วัดที่สามเราได้ไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สูงเท่ากับตึก5ชั้น ชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่องาทัตจี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จากนั้นมุ่งตรงไปนมัสการพระนัตโบโบยีหรือเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาว์น ภายในเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครองเชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพนับถือด้วย นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบขอพรมากที่สุด
พาท่านนมัสการที่ เทพทันใจแล้ว ก็ต้องมากระซิบบอกเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองที่ เทพกระซิบอยู่ใกล้กับเจดีย์โบตาทาว์นชาวพม่าตามตำนานเล่ากันมาว่ามีธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตกลายเป็นนัตเทพแห่งความโชคดีชาวพม่าเคารพกราบไหว้และอธิฐานขอพรมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว

ก่อนกลับประเทศไทยแวะนมัสการที่ วัดหินขาว พระหินอ่อน สร้างมาจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักประมาณ 600 ตัน พระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม สารีริกาธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ ชาวพม่าเคารพและศรัทธา และเชื่อกันว่าถ้าอธิษฐานขอพรที่วัดแห่งนี้จะประสบผลสำเร็จในชีวิต

เห็นไหมคะไหว้พระในวันเดียวก็ได้ค่ะสายบุญอย่างเราคงอิ่มบุญกันแล้วนะคะสถานีต่อไปเราก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ และหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะคะดูรายละเอียดที่นี่

Posted on

รวมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันหยุดยาว

ฮาโหลววว … วันหยุดยาววางแผนกันล่วงหน้าได้เที่ยวแน่นอน มีหลากหลายเส้นทางทั้งยุโรปและเอเชีย ไปดูกันเลย..😆😄

เส้นทางในประเทศ
ไทยเที่ยวไทยคือไทยเท่ห์

เบตง-ปีนัง 5วัน2คืน

เดินทางวันหยุด
ดูรายละเอียดโปรแกรม คลิ๊กที่นี่
กำหนดเดินทาง 11-15 เมษยน 2563


หนองคาย เวียงจันทร์ อุดรธานี 4วัน 2คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรม คลิ๊กที่นี่
เดินทางวันหยุด
03 เม.ย.63 – 06 เม.ย.63 ราคา 8,900 บ.
11 เม.ย.63 – 14 เม.ย.63 ราคา 9,688 บ.
12 เม.ย.63 – 15 เม.ย.63 ราคา 9,688 บ.


เชียงราย-เชียงใหม่ 4วัน2คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
เดินทางวันหยุด
03 เม.ย.63 – 06 เม.ย.63 ราคา 8,299 บ.
11 เม.ย.63 – 14 เม.ย.63 ราคา 9,699 บ.
12 เม.ย.63 – 15 เม.ย.63 ราคา 9,699 บ.


เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-เชียงของ 4วัน2คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
เดินทางวันหยุด
03 เม.ย.63 – 06 เม.ย.63 ราคา 8,499 บ.
11 เม.ย.63 – 14 เม.ย.63 ราคา 9,599 บ.
12 เม.ย.63 – 15 เม.ย.63 ราคา 9,599 บ.


เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
เดินทางวันหยุด
03 เม.ย.63 – 06 เม.ย.63 ราคา 7,699 บ.
11 เม.ย.63 – 14 เม.ย.63 ราคา 9,199 บ.
12 เม.ย.63 – 15 เม.ย.63 ราคา 9,199 บ.


นครศรีธรรมราช บูชาตาไข่วัดเจดีย์ 4วัน2คืน

ดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
เดินทางวันหยุด
03 เม.ย. 63 – 06 เม.ย. 63 ราคา 8,900 บ.
11 เม.ย. 63 – 12 เม.ย. 63 ราคา 9,100 บ.
12 เม.ย. 63 – 15 เม.ย. 63 ราคา 9,100 บ.
30 เม.ย. 63 – 03 พ.ค. 63 ราคา 8,900 บ

Continue reading รวมโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันหยุดยาว