Posted on

มหัศจรรย์เมียร์มาร์ดินแดนแห่งมรดกโลก

ทริปท่องเที่ยวประเทศพม่า
คำวิจารณ์ในฐานะเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เมืองพุกามเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเจดีย์ พร้อมเดินทาง  เริ่มต้นได้ ที่ 2 สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง จากนั้นเดินทางไปยังเมืองพุกามเลยค่ะ 

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

หลังจากนั้นจะพาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นที่จุดชมวิวทะเลเจดีย์จากนั้นจะพาท่านสักการะเจดีย์ที่ดังติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ศักดิ์สิทธิ์ในพม่าคือเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์แห่งชัยชนะเป็นเจดีย์สีมองรูประฆังคว่ำแบบ มอญประดับด้วยช่ออุบะมีแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่ารัดอกมีลวดลายประดับสวยงามองค์เจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบปูนเล่าเรื่อง าวในนิทานชาดกเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้คือมีบริเวณลานหน้าบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์ทิศตะวันออกมีบ่อเล็ก ๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนักจุดผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้วลึก 2 นิ้วใส่น้ำ ขอแสดงความยินดีกับผู้คนในประเทศพม่าที่จะต้องขอพรจากชาวพม่าให้มากขึ้นเรื่อย ๆ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่ามีความสูง 160 เมตรอยู่บนฐาน 3 ชั้นมีบันไดขึ้นไปทั้งสี่ทิศเป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วนคือพระเขี้ยวแก้ว พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำมารวมกันเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเคารพต่อพระคริสตศักราช ไทยก็มีความศรัทธาเหมือนกันที่เข้ามากราบสักการะบูชาขอพรอย่างไม่ขาดสายสถานที่ที่ดีแบบนี้จะได้รับต้องมาสักการะบูชาสักครั้งในชีวิต พื่อเป็นสิริมงคลและเสริมทรัพย์บารมี

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วัดขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับว่าเจดีย์ที่สวยงามที่สุดในเมืองพุกามคือวัดอนันดาหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจ้าจานซิต้ามีความสำคัญในฐานะได้รับยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพระพุทธศิลป์สกุลช่างพุกามเมื่อก่อนยอดเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับเจดีย์องค์อื่น ๆ อานานดาพะย่าเป็นพระเจดีย์ที่สา จตุรัสมีมุขุข 4 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประตูทางเข้าโค้งมักพบว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 9.5 เมตรสิ่งที่ที่ น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งคือประตูไม้ขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานหน้าพระพุทธรูปยืนสูงประมาณ 7 เมตรแกะสลักสวยงามและสิ่งที่โดดเด่นของวัดอนันดาคือวัดเป็นสีขาวที่มีความรู้สึก ดงามและสวยที่สุดนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวพุกามเพราะชาวพม่ามีความเลื่อมใสและศรัธาเหมาะสำหรับมาเที่ยวที่นี่สามารถเก็บบรรยากาศและภาพสวย ๆ เป็นที่ระลึกค่ะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

นอกจากนี้ยังมีวัดเก่าแก่ที่สวยงามซึ่งก็คือวัดมนูหาเป็นวัดและโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะหะหะมาเรียจักร พระมหากษัตริย์แห่งพนมมหาราชได้รับสมรภูมิรบเพื่อทำลายล้างอาณาจักรแห่งอารยธรรมของตนที่ได้รับชัยชนะในที่สุด พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงสร้างองค์พระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปางขัดสมาธิในวัดมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พระพุทธรูปปางไสยาสน์ทั้งสองข้างและมีความเศร้าโศกมากมาย ีย์บูพญาหรือชาวพม่าเรียกว่าเจดีย์น้ำเต้าลักษณะเจดีย์คล้ายกับน้ำเต้าเจดีย์ที่เห็นโดดเด่นบนริมฝั่งแม่น้ำเอยาวดีปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนองค์เดิม ส่วนด้านนอกจะมีเด็กชาวพม่าคอยอธิบายสรรพคุณของทานาคาที่ต้องใช้ตัวเองมาก่อนและขอให้ใช้ทานาคาที่วัดแห่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงามในอดีตที่ผ่านมาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวในเมืองพุกาม กล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพบริเวณใกล้เคียงที่จะทำการถ่ายภาพบริเวณใกล้เคียงเพื่อการถ่ายภาพสินค้า OTOP วาดภาพงานศิลปะเพื่อความสะดวกสบายเป็นของฝากจากเมืองพุกามค่ะ

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วิหารติโลมินโลเป็นวิหารที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดวิหารแห่งนี้ยังคงสภาพที่สมบรูณ์อย่างเห็นได้ชัดเจนประตูใหญ่ทางเดินเข้าวิหารเป็นซุ้มประตูโค้งที่ใช้อิฐสีน้ำตาลก่อ มีขนาดฐานกว่างด้านละ 43 เมตรองค์เจดีย์สูง 46 เมตรภายในวิหารมีช่องบันไดเดินสู่ระเบียงขึ้นบนได้วิหารที่สร้างโดนกษัตริย์มักจะมีทางเข้าเป็นแบบโค้งทุกวิหารเลยค่ะโดยเร ื่องเล่าเกี่ยวกับวิหารติโลมินโลในรัชสมัยของพระเจ้านรปตีซีตรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์พุกามพระองค์ได้ทรงสร้างเจดีย์จุฬามณีเป็นอารามหลวงประจำรัชกาลครั้งถึงวาระแต่งตั้งองค์รัชทายาทโปรดให้ใช้ฉัตรเสี่ยงทายถ้า พระราชโอรสองค์ซึ่งใน 5 องค์มีบุญบารมีจะขอให้พระองค์ส่งเขาไปที่เป็นกษัตต ิน์พระนามนาตองมยาหรือพระเจ้าติโลมินโลซึ่งแปลว่ากษัตริย์ฉัตรตั้งเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์พุกาวิหารโลมินโลสร้างขึ้นสมัยของพระเจ้าติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ. 1761 จุดที่ใช้ฉัตรเสี่ยงทายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมให้สร้างตามหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียวิหารติโลมินโลเป็นบริเวณหน้าวัดจะมีชาวพม่าที่มีฝีมือด้านศิลปะท่านใดที่สนใจของ การเลือกซื้อของที่ระลึกแบบไม่ต้องรอใครมาก่อนซื้อของฝากได้ไหมคะ ของทำจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ที่มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกับคืนรูปได้และยังมีถ้วยน้ำจานรองโถใส่ของขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

เจดีย์สัพพัญญูเจดีย์มีขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ของเมืองพุกามมีความสูง 61 เมตรสร้างขึ้นตามศิลปะอนเดียสร้างในช่วงปีพ. ศ. 1687 โดยกษัตริย์อลองวิตธูโดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นจำนวน 5 ชั้นทั้ง เป็นวิหารและเจดีย์ส่วนลานชั้นสามของเจดีย์นั้นเหมาะสำหรับถ่ายรูปวิวทิวทัศน์โดยรวมของเมืองพุกามมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเยอะมากในแต่ละวันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ข้างนอกเจดีย์มีความร่มรื่นและยังมีร้านค้าขายของโปสการ์ดงานศิลปะชาวพม่าถือว่าเป็นที่ศรัธาและเลื่อมใสอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศและสถานที่โบราณแบบนี้สักครั้ง

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยโบราณพระเจ้าแห่งความทรงจำในประวัติศาสตร์ระหว่างปีพ. ศ. 1655 ถึง พ.ศ. 1710 พระเจ้าอยู่หัว แต่ยังคงสร้างความไม่สมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอินเดียนราสุผู้ซึ่งมีพระปรีชาสามารถประดิษฐานอยู่ที่พระมหากษัตริย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์ ตัวเองขึ้นครองราชอาณาจักรหลายแห่งที่โหดร้ายได้รับเงินจำนวนมากพระเจ้านราสุภาษิตที่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้า ลักยิ้มยาเสพติดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเยี่ยมเยียนชาวปาเลสไตน์ในขณะที่เดินทางไปยังเกาะบายาโดลัยประเทศฟิลิปปินส์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงมะนิลายกทัพเรือข้ามฟากแล่นเรือขึ้นไปตามลำน้ำอิรวดีเข้ายึดเมืองพุกามแล้วฆ่าพระนราสุในปี พ.ศ. 1708 ในขณะที่โรงพยาบาลยังคงเสร็จสิ้นการก่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นเวลานาน 9 ปีรูปปั้นต่าง ๆ ในเมืองพุกามเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรง ความสวยงามมากและถายในเจดีย์ยังมีประวัติศาสตร์ด้วยสามารถเดินไปรอบ ๆ เจดีย์ได้เลยค่ะและมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกซื้อเพ ่อไปฝากญาติได้ค่ะเมืองมั ณ ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองของพม่าเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคำว่ามหามัยมุนีแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมั ณ ฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราบวงศ์คองบองเดิมที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่มีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์แห่งเม องยะไข่องค์พระมหาไถ่ 6.5 ตันมีการสร้างบนฐานสูง 1.84 เมตรองค์รวมมีความสูง 3.84 เมตรกว้าง 1.84 เมตรรอบร่างกว้าง 2.94 เมตร ที่มีชีวิตด้วยเหตุที่ได้รับประทานพรหรือบางตำนานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมีประเพณัล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกเช้าในเวลา 04.00 น พระมหาเถระและสาธุชนทั่วไปที่ศรัทธาจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนที่ถวายมา เช็คจนแห้งสนิทแล้วนำกลับไปที่มหาเศรษฐีผู้ที่เดินทางไปด้วยกันแล้วใช้เงินทองเพื่อเป็นของกำนัลมากมายได้รับการอุปสมบท ทรงพระชนมชีพอยู่เป็นพิธีที่ศักดิ์สุด

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่ถัดไปเข้าสู่เมืองอมรปุระเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองมั ณ ฑะเลย์ไปทางทิษใต้ 12 กิโลเมตรนับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบันสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิต อารยธรรมอันเก่าแก่ที่ได้รับมาจากเมืองอารีย์และเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทั่วเมือง มืองสกายลุ่มแม่น้ำอิระวดีเจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงอยู่บนภูเขาและริมแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพสวย ๆ พร้อมกับชมวิวที่สะพานไม้อู้เบ็งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกที่ข้าม ทะเลสาบตองตะมานสะพานไม้อู้ใช้เสาไม้สักทั้งหมด 1,208 ต้นมีอายุมากกว่า 200 ปีซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต่างอยากมาสัมผัสความงดงามของสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

ใกล้ ๆ สะพานไม้อู้เบ็งยังมีพระราชวังที่สวยและมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพระราชวังมั ณ ฑะเลย์เป็นราชวังหลวงในประเทศพม่าและเป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของอาณาจักรพม่าถูก การก่อสร้างโดยพระเจ้ามินดงระหว่างปีค. ศ. 1857 ถึงค.ศ. 1859 หลังการรื้อถอนจากการสังหารหมู่ในสงครามพม่ากับอังกฤษว งส่วนมากจะถูกทำลายตอนสงครามครั้งที่ 2 เหลือเพียงส่วนหนึ่งของกรมธนารักษ์และหอนาฬิกาเท่านั้นที่เหลือรอดจากการทำลายที่เกิดขึ้นในพระราชวังที่ได้รับการจำลองรูปแบบของพระราชวังที่ขึ้นมาในช่วงปีค. ศ 0.1990 ด้วยวัสดุสมัยใหม่โดยรัฐบาลพม่าโดยการลอกแบบโครงสร้างเดิมปัจจุบันพระราชวังมั ณ ฑะเลย์เป็นสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองมั ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดคือพระราชวังที่สร้างด้วยไม้รูปทรงโค้งมนรูปแบบของประตูบานประตูหน้าต่างและหน้าต่างโดย เน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าวังหลังนี้สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปีพ. ศ. 2421 พระเจ้าธีบอหรือสีป่อพระโอรสก็ทรงยกวังหลังนี้ แต่ก็ยังคงมีอยู่มากมาย แต่ก็ยังคงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่ก็ยังคงมีอยู่มากมายเช่นกระดาษและเสาที่มีขนาดใหญ่ และลายประดับกระจกถือว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างชาวมั ณ ฑะเลย์

20200611 Photo by Flickr.com
Photo by Flickr.com

สถานที่สุดท้ายของทริปนี้นำท่านสักการะที่วัดกุโสดอว์สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 2400 เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีของพม่าจากอมรปุระมายังมั ณ ฑะเลย์สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการ สร้างใหม่และสร้างวังมีผู้ปรารถนาจะได้รับความเคารพนับถือศาสนาพุทธมาเป็นเวลานานในการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ที่ 5 ของโลกและให้ช่างสลักข้อความในพระไตรปิฏกเป็นภาษ พม่ามีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฏทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระเจดีย์สีทองอร่ามมีรูปร่างศิลปะเหมือนเจดีย์ชเวชิกองที่พุกามสง่างามท่านสามารถสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้ทุกคนเติมบุญในดินแดนพม่าแห่งสายบุญดูรายละเอียดที่นี่

ติดต่อทีมงาน ช่องทางไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน

Posted on

วันสบายๆกับวันเดย์ทริปในนครย่างกุ้ง

วันสบายๆกับวันเดย์ทริปในนครย่างกุ้ง

ทริปสบายๆกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไหว้พระ5วัดดังในพม่าวันเดียวก็ไปกลับได้
สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ขอมาเล่าประสบการณ์ในการเดินทางเพียงหนึ่งวัน หลายคนอาจจะตกใจว่าไปกลับจะเหนื่อยไหม สำหรับเราว่าไม่เหนื่อยนะคะพอถึงก็เดินทางสายบุญกันเลยทีเดียวจะขอบอกว่าสนุกมากค่ะกับการทำบุญในวันเดียวและมีความสุขมากเลยขอมาเปิดแชร์หรือแนะนำวัดดังในวันเดียวของประเทศพม่า

Photo By.Flickr

วัดแรกก็จะบอกว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะนั้นคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองตามตำนานเจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ2,500ปีที่แล้วแต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่6-10โดยชาวมอญามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า2คนคือตปุสสะและภัลลิกะจากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา8เส้นพ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจาก ผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอะกะลาปะ ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระองค์เจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่14พระยาอู่ค.ศ.1323-1384ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูง18เมตรศตวรรษต่อมาพระนางเชงสอบค.ศ.1453-1472ได้ทรงบูรณะเจดีย์ให้มีความสูงถึง40เมตรได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ให้เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นชั้นๆแบบขั้นบันไดและปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหินพระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาองค์เจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังพระนางสละราชสมบัติ ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระนางทรงประชวรและมีพระบัญชาให้วางแท่นบรรทมในจุดที่พระองค์สามารถมองเห็นเจดีย์ได้ทุกเวลามีการจารึกภาษามอญบันทึกการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ที่เริ่มต้นในปีค.ศ.1436จนบูรณะเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่16ต่อมาเจดีย์ชเวดากองได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่า

Photo By.Flickr

วัดที่สองก็สง่างดงามมากค่ะ วัดเชาะทะจี้หรือคนไทยรู้จักในนามว่าพระนอนตาหวานเป็นวัดในพุทธศาสนาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในที่สุดตั้งอยู่ในย่านใกล้เคียงกับที่รู้จักกันดีในรูปแบบของศาสนาฮินดูพระนอนที่มีอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่าพระมหากษัตริย์มีความยาวกว่า66เมตรและเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากชาวพุทธพม่ามีความอุดมสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2442และเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2450โดยพระอรหันต์ได้รับแนวรับจากสภาพอากาศและผู้ดูแลการสร้างองค์ใหม่ภายใต้การดูแลของอู้ตอง

Photo By.Flickr

วัดที่สามเราได้ไปนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สูงเท่ากับตึก5ชั้น ชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นิยมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่องาทัตจี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จากนั้นมุ่งตรงไปนมัสการพระนัตโบโบยีหรือเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาว์น ภายในเจดีย์แห่งนี้มีเทพทันใจคอยคุ้มครองเชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและนับถือเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเคารพนับถือด้วย นักท่องเที่ยวนิยมไปกราบขอพรมากที่สุด
พาท่านนมัสการที่ เทพทันใจแล้ว ก็ต้องมากระซิบบอกเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองที่ เทพกระซิบอยู่ใกล้กับเจดีย์โบตาทาว์นชาวพม่าตามตำนานเล่ากันมาว่ามีธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีล ไม่กินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตกลายเป็นนัตเทพแห่งความโชคดีชาวพม่าเคารพกราบไหว้และอธิฐานขอพรมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ว

ก่อนกลับประเทศไทยแวะนมัสการที่ วัดหินขาว พระหินอ่อน สร้างมาจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักประมาณ 600 ตัน พระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม สารีริกาธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ ชาวพม่าเคารพและศรัทธา และเชื่อกันว่าถ้าอธิษฐานขอพรที่วัดแห่งนี้จะประสบผลสำเร็จในชีวิต

เห็นไหมคะไหว้พระในวันเดียวก็ได้ค่ะสายบุญอย่างเราคงอิ่มบุญกันแล้วนะคะสถานีต่อไปเราก็กลับกรุงเทพแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ และหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะคะดูรายละเอียดที่นี่

Posted on

เที่ยวนอกไม่ถึงหมื่น

เรารวมโปรเด็ด ไม่ถึงหมื่น ก็เที่ยวต่างประเทศได้

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศราคาโดนๆถูกและดีมีอยู่จริงที่ บริษัทตระกูลเฉินฯ รายการท่องเที่ยวโปรโมชั่นราคาพิเศษ:


แพคเกจสุดปัง 1 ฮ่องกง 3วัน2คืน เริ่ม 7,999 บ.

คุ้มสุดๆบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ สายการบินฟลูเซอร์วิส
ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
แถมฟรี 5 รายการ
กำหนดวันเดินทางได้เองตามต้องการ ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
เลือกพักได้กว่า 12 โรงแรมชั้นนำ สะดวกสบาย ปลอดภัย
Free & Easy Packages

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน2คืน เริ่ม 4,888 บ.

ขอพรเทพเจ้าหวังต้าเซียน วัดกังหัน เทพเชกงเจ้าแม่กวนอิมที่ฮงฮัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 แบบ 2 สไตล์ที่ City Gate และ Lowu Center (เดินทางวันนี้ – 30 มีค 63)

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน เริ่ม 5,888 บ.

โบสถ์เซนปอล จตุรัสเซนาโด้ เจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดอาม่า ช้อปปิ้งสุดหรู The Venetian Macao พักจูไห่ 2 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบ (เดินทางวันนี้ – มิ.ย. 63)

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


Step out Macao มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักที่ Broadway Macau 1 คืน เริ่ม 9,888 บาท

พักหรู Broadway Macau Hotel หรือเทียบเท่า
สนุกสนานเพลิดเพลิน และอิ่มอร่อยที่ บอร์ดเวย์สตรีทมาเก๊า (Broadway street)
มาเก๊า-โบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโด้-ขอพรอาม่า-
ช้อปปิ้งสุดหรู The Venetian Macao
จูไห่ ชมสาวงามหวี่หนี่ ถนนคู่รัก สุดโรแมนติก ช้อปปิ้งกงเป่ย ชมโชว์…หยวนหมิง สุดอลังการ!!
บินโดยสายการบินฟูลเซอร์วิส แอร์มาเก๊า

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 


มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา 5วัน3คืน โดยสายการบิน Air Macao เริ่ม 9,999 บ.

โดยสายการบิน Air Macao (NX)

สัมผัสบรรยากาศสุดหรู THE VENETIAN เวนิสเอเชีย สักการะเฮียงบู๋ซัว
(ศาลเจ้าพ่อเสือ) และ ไต่ฮงกง เพื่อความเป็นสิริมงคล

จูไห่ : ชมทิวทัศน์ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
ซัวเถา : สักการะ ไต่ฮงกง ศาลเจ้าแชเล่งเอี๊ยะ วัดไคหยวนเพื่อความเป็นสิริมงคล
มาเก๊า : เยี่ยมชมความสวยงามสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ สัมผัสบรรยากาศสุดหรูสุดยิ่งใหญ่ THE VENETIAN เมืองเวนิสเอเชีย

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง เริ่ม 2,999 บ.

ไหว้พระ 5 วัดดัง เจดีย์ชเวดากอง วัดหงาทัตยี พระนอนตาหวาน เทพทันใจ พระหินอ่อน พิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารสลัดก้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน1คืน เริ่ม 6,900 บ.

สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


มหัศจรรย์Myanmar 3วัน2คืน (SL) เริ่ม 8,999 บ.

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


สิงคโปร์ 3วัน2คืน เริ่ม 8,888 บ.

ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เข้าชม GARDEN BY THE BAY ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


สิงคโปร์ SO SHIOK 3วัน2คืน

ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม, เข้าชม GARDEN BY THE BAY, ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ, ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ, ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด, พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


HILIGHT OF MALAYSIA 4วัน3คืน เริ่ม 9,999 บ.

นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต ชมความงามของ วัดเค็ก ลก ซี เยี่ยมชม ตึกปิโตรนัส อาคารแฝดที่สูดที่สุดในโลก สัมผัสธรรมชาติ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


เวียดนามใต้ ดาลัต มุยเน่ 3วัน2คืน เริ่ม 7,999 บ.

เยี่ยมเยือนเมืองตากอากาศของเวียดนาม
แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม
สัมผัสทะเลทรายแดง และนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาว
นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม
ชมดอกไม้เมืองหนาวที่สวยของเมืองดาลัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


มหัศจรรย์เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก เริ่ม 8,900 บ.

ดาลัด น้ำตกดาลันลา Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay •
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่านั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม Crazy House
ร้านโอทอป โบสถ์โดเมนเดมารี สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย นั่งรถม้าชมเมือง
จัตุรัสลามเวียน ทะเลสาบซวนฮวาง Cối Xay Gió Bakery

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน3คืน เริ่ม 9,900 บ.

ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย นั่ง Roller Coaster/ นั่งรถม้าชมเมืองดาลัด พักดาลัด2 คืน พักริมทะเล 1คืน

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


บาหลี คินตามณี 3วัน2คืน เริ่ม 9,999 บ.

ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิง

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


HOT PRO JEJU FEBUARY 4วัน 2คืน (7C) เริ่ม 5,900

ไฮไลท์ !!อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน วัดซันบังซา สวนส้ม
โชว์กายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดควังชิกี ทุ่งดอกยูเช
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


นอกเหนือจากนี้หากท่านต้องการท่องเที่ยวโปรแกรมเส้นทางอื่นๆ สามารถเข้าชมรายละเอียด โดยคลิกที่นี่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมงานตระกูลเฉินฯ ได้ตลอดเวลาค่ะ 022744216

สอบถามพูดคุยทีมงานเพิ่มเติม ช่องทางไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ