Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย กาญจนบุรี-สังขละบุรี-สุพรรณบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย กาญจนบุรี-สังขละบุรี-สุพรรณบุรี 3 วัน 2 คืน

Tour Code : TAT202110

อลังการวัดถ้ำเสือ, มาตะกาญจน์ คาเฟ่
ชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำแคว
ล่องเรือชมวัดกลางน้ำสังขละบุรี
ตามรอยวันทอง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เรือนขุนช้าง, คุ้มขุนแผน, ต้นมะขามยักษ์ วัดแค
ถนนคนเดินสังขละ, ตลาดสะพานโค้ง

วันแรก กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-วัดถ้ำเสือ-มาตะกาญจน์ คาเฟ่-สังขละบุรี (- -/LN/- -)

06.00น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ
07.00น. เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 163 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.51 ชม.)

นำท่านไหว้พระวัดถ้ำเสือ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ บนเนินเขา พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีย์เกษแก้ว มหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร โดยจากเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่ สวยงามของทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2526 การขึ้นเนินเขา นอกจากมีบันไดแล้วยังมีรถรางไฟฟ้าบริการ

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03013277_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

จากนั้นนำท่านชมมาตะกาญจน์ คาเฟ่ ที่มีจุดเด่น คือ บันไดสวรรค์สีขาว เป็นร้านกาแฟวิว ทุ่งนา มีมุมถ่ายรูปมากมาย มองเห็นวัดถ้ำเสือเป็นพื้นหลังสวยงาม

Photo by JB Happy 14/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำแคว ชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำแคว

https://kanchanaburi.mots.go.th/images/article/news410/n20180316152053_3456.jpg
Photo by kanchanaburi.mots.go.th 14/05/2021

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อำเภอสังขละบุรี ระยะทาง 216 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.18 ชม.) ระหว่างเดินทางชมวิวทิวทัศน์ป่าเขา
17.00น. ถึงอำเภอสังขละบุรี เช็คอินที่พัก
เชิญท่านอิสระอาหารเย็นที่ถนนคนเดินสังขละบุรี เมนูยอดฮิต หมูจุ่ม ยำใบชา ยำเส้น แบบพม่า ซาโม่ซ่า รสชาติแปลกใหม่แต่รับรองความอร่อย
พักริมแม่น้ำซองกาเลีย อำเภอสังขละบุรี

วันที่สอง สังขละบุรี-ล่องเรือชมวัดกลางน้ำ-เมืองมัลลิการ์-กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี (BF/LN/DN)

ตื่นเช้า เชิญท่านใส่บาตรพระที่สะพานมอญ พร้อมอิสระแต่งกายสไตล์ชาวมอญ

https://kanchanaburi.mots.go.th/images/article/news409/n20180316150339_3431.jpg
Photo by kanchanaburi.mots.go.th 14/05/2021

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวัดกลางน้ำ
วัดแรก คือวัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ(วัดชาวมอญ) ชมหอระฆังเก่า ถ้าช่วง เวลาน้ำเยอะ จะเห็นแค่ยอดหอระฆัง
วัดที่ 2 คือวัดสมเด็จเก่า (วัดชาวไทย) ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ตรงข้ามเมืองบาดาล
วัดที่ 3 คือวัดศรีสุวรรณเก่า(วัดของชาวกระเหรี่ยง) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180702025de23caaa8dd9d0434dfc969df19ad090301.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

จากนั้นเดินทางสู่เมืองมัลลิการ์ เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามในสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ระยะทาง 190 กม. (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.53 ชม.)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองมัลลิการ์

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201712127e5b7ba6af3978df6b5d649e31c6f393151959.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 14/05/2021

จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 124 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1,57 ชม.)

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
พักที่ โฮมสเตย์ ริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่สาม สุพรรณบุรี-อุทยานมังกรสวรรค์-วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร-วัดแค-นาเฮียใช้-ตลาดน้ำสะพานโค้ง-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้นนำท่านชมอุทยานมังกรสวรรค์ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บ้านมังกรสวรรค์

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03005987_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

นำท่านตามรอยวันทอง ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ บอกให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรง ผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์ ชมเรือขุนช้างจำลอง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03005424_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021
https://ww1.suphanburi.go.th/image/ratioalpha/?file=files/com_travel/2018-08_0cefc2b30a4eb0a.jpg&width=1020&height=433&defaultImage=images/nopic.jpg
Photo by suphanburi.go.th 14/05/2021

จากนั้นชมคุ้มขุนแผน วัดแค ชมต้นมะขามยักษ์ที่เชื่อว่าขุนแผนใช้เสกผึ้งใส่ขุนช้างในนิทาน พื้นบ้านเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03012916_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 14/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมนาเฮียใช้ หรือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
จากนั้นเดินทางสู่ตลาดน้ำสะพานโค้ง สุ่มปลายักษ์ จุดเช็กอินสุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี

https://www.tourismtreasures.org/uploads/201909/3ed2c7ace48aabe50a693ca7cdc86e7d_l.jpg
Photo by tourismtreasures.org 14/05/2021

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ระยะทาง 94 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
18.00น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่