Posted on

ทัวร์เที่ยวไทย ราชบุรี สวนผึ้ง นครปฐม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย ราชบุรี สวนผึ้ง นครปฐม 3 วัน 2 คืน

Tour code : TAT202114

ชมจิตกรรมฝาผนังวัดคงคาราม,  ไหว้พระใหญ่วัดหนองหอย
ถ่ายรูปชิคๆ อุทยานหินเขางู, โรงงานเถ้าฮ่งไถ่
เที่ยวสวนผึ้ง Coro Field, The Scenery vintage Farm
แช่เท้าผ่อนคลายธารน้ำร้อนบ่อคลึง
สักการะพระปฐมเจดีย์, จิบกาแฟคาเฟ่ บ้านปายนา
ช้อปปิ้งตลาดน้ำทุ่งบัวแดง พร้อมมุมถ่ายรูปมากมาย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ :

วันแรก กรุงเทพฯ-ราชบุรี-สตรีทอาร์ต บ้านโป่ง-วัดคงคาราม-อุทยานหินเขางู-โรงงานเซรามิค เถ้าฮ่งไถ่-ถนนคนเดินราชบุรี (- -/LN/DN)

06.00น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ กรุงเทพฯ ทีมงานบริการต้อนร้บพร้อมดำนวยความสะดวก
07.00น. เดินทางสู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง  90 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.23 ชม.)

นำท่านชม สตรีทอาร์ตบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งเมืองที่มีกลิ่นอายความคลาสิคของบ้านเรือนเก่าแก่ ผสมผสานความติสท์ด้วยภาพกราฟฟิตี้ และภาพสัญลักษณ์ที่สะท้อนเรื่องราวของเมืองราชบุรี Street art บ้านโป่ง มีอยู่หลายจุด เริ่มจากจุดแรก มีภาพวาดเยอะที่สุด คือ บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดสด มีทั้งภาพนกกระจอกตัวใหญ่สีดำนั่งบนจรวด ฝีมือของ Mue Bon (มือบอน) ศิลปินกราฟฟิตี้ไทยที่ไปเพ้นท์งานมาหลายประเทศทั่วโลก ภาพที่เป็นคาเรคเตอร์ชัดเจนของศิลปินท่านนี้ คือ ภาพนกสีดำ และผลงานของศิลปินท่านอื่น ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนสีสันสดใสน่ารัก

จากนั้นนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม อายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง หาชมได้ยากในปัจจุบัน เหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรม จะต้องมาศึกษา คัดลอก ต้นฉบับที่นี่เป็นอันดับแรกๆ วัดคงคารามเป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ

https://www.watportal.com/th/file/get/file/20181220731df2cc7a3ee16e854d39b0abf8de65155353.jpg
Photo by watportal.com 18/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ราชบุรี

นำท่านเดินทางชม อุทยานหินเขางู ตั้งอยู่บริเวณแหล่งภูเขาหินปูน ในสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูน ที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็น ศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานบริเวณนี้ไปจากนั้นเขางูกลายเป็นเหมืองร้างมีสภาพทรุดโทรม ทางจังหวัดราชบุรีจึง ได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี

https://ratchaburi.mots.go.th/images/article/news462/n_20190827203751_462_13.jpg
Photo by ratchaburi.mots.go.th 18/05/2021

นำท่านเดินทางสู่โรงงานเซรามิค เถ้าฮ่งไถ่ ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2476 นายซ่งฮง แซ่เตีย ได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรี จึงได้ชวนพรรคพวกมาตั้งโรงงานผลิตไหน้ำปลา โอ่งน้ำไม่มีลาย กระถางต้นไม้ เป็นโรงงานแรกของราชบุรี และต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนมาถึงทายาทรุ่นที่ 3 คุณวศินบุรี(ติ้ว) สุพานิชวรภาชน์ เล็งเห็นถึงการอยู่รอดของโรงงานที่ในขณะนั้นมีการแข่งขันสูง มีโรงโอ่งเกิดขึ้นมากมายถึง 20 กว่าโรง เกิดภาวะโอ่งล้นตลาด และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนต้องการโอ่งน้ำเก็บน้ำน้อยลง จึงได้พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆ ออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริง ไม่ได้มีเพียงสีน้ำตาล เขียวไข่กาเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่มีสีกว่า 600 กว่าสีในปัจจุบัน และรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201803130cc8bf65445323fbc389e73991fcf3fc103703.jpg
photo by thailandtourismdirectory.go.th 18/05/2021

นำท่านเดินทางไปอำเภอสวนผึ้ง ระยะทาง 63 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.07 ชม.)
พักที่อำเภอสวนผึ้ง

วันที่สอง สวนผึ้ง-Coro Field-ธารน้ำร้อนบ่อคลึง-The Scenery vintage Farm-แก่งส้มแมว (BF/LN/DN)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

จากนั้นนำท่านชม Coro Field ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่น (ชิมเมล่อน) เป็นฟาร์มแบบฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตล์มินิมอล คือเรียบง่ายแต่มากด้วยประโยชน์การใช้งาน เป็นจุดแวะพักที่คุณสามารถจะอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ เพราะโคโร ฟิลด์ มีกิจกรรมให้คุณทำมากมาย ทั้งการปลูกผัก เก็บผลมะเขือเทศ ตกแต่งต้นไม้ เดินถ่ายรูปเล่น อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีสูตรลับเฉพาะตัว พร้อมผลิตผลทางการเกษตรให้คุณได้เลือกซื้อกลับบ้าน ซึ่งพระเอกของที่นี่ก็คือ“เมล่อน”

http://www.corofield.com/content/img/home/home2.jpg
Photo by corofield.com 18/05/2021

จากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายด้วยการแช่เท้าที่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 74 กิโลเมตร เป็นบ่อแช่น้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดจากสายน้ำไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้นผิวโลกที่ร้อนจัด แล้วไหลเป็นธารน้ำร้อนขนาดเล็กออกมาจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี บ่อคลึงเป็นลำธารน้ำร้อนเล็กๆ มีน้ำไหลอยู่ตลอดปี และไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง น้ำ ไหลซึมออกมาจากตาน้ำใต้ดินไม่ขาดสาย แม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำจะไหลน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับแห้ง มีก้อนหินใหญ่เล็กเรียงรายตามร่องน้ำตลอดทางประมาณ 300 เมตร เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ ความร้อน เฉลี่ยประมาณ 50-57 องศาเซลเซียส หรือ ประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201807139c7841cf5733b0ca29bef91fd7c22836091907.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 18/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวม่อนไข่

นำท่านชม The Scenery vintage Farm เป็นฟาร์มครบวงจร ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงจากแกะแสนรู้ สุนัขต้อนแกะ ให้อาหารแกะ ซุ้มเกมส์การละเล่นมากมาย ถ่ายภาพแบบ vintage มีสินค้าที่ระลึก สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าท้องถิ่นคุณภาพ พร้อมทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และบริการบ้านพักแบบวิลล่า (ชมการแสดงสัตว์ หมาต้อนแกะ)

https://sceneryvintagefarm.com/includes/images/plan.jpg
Photo by sceneryvintagefarm.com 18/05/2021
https://sceneryvintagefarm.com/uploaded/content/thumbnail_150715073437485.jpg
Photo by sceneryvintagefarm.com 18/05/2021

นำท่านร่วมกิจกรรมล่องแก่งส้มแมว ที่ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม เรียนรู้บทเรียนแห่งพงไพรผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้รวบรวมพรรณไม้ป่านานาชนิด ท่ามกลางป่าเขา ลำเนาไพรอันบริสุทธิ์ โดยมี “แก่งส้มแมว” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่คอยสร้างความชุ่มฉ่ำ ให้กับพื้นที่ โดยภายในสวนป่าแห่งนี้ มีทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนป่า สวนหย่อม และศูนย์จำหน่าย เซรามิกของชาวบ้าน ที่นี่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03014215_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 18/05/2021

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ครัวตะนาวศรี
พักที่ อำเภอสวนผึ้ง

วันที่สาม สวนผึ้ง-วัดหนองหอย-บ้านหอมเทียน-ราชบุรี-วัดขนอน หนังใหญ่-นครปฐม-พระปฐมเจดีย์-บ้านปายนา คาเฟ่-ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน-กรุงเทพฯ (BF/LN/- -)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

นำท่านไหว้พระวัดหนองหอย จุดเด่นที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมที่มีความสูง 16 เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแร้งที่ประชาชนทั่วไปมักเรียกติดปากกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย” ขณะที่อีกด้านหนึ่งของยอดเขานั้น (เขาพระใหญ่) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตน โกสินทร์มหามุณี หรือหลวงพ่อใหญ่ ที่ชาวราชบุรีให้ความเคารพนับถือด้วยเช่นกัน

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P03004293_1.jpeg
photo by tourismthailand.org 18/05/2021

นำท่านชมบ้านหอมเทียน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ภายในนั่นมีทั้งร้านอาหาร ที่พัก และร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย ที่นี่ขายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซึ่งทำกันเอง มีโรงงาน ขนาดย่อม ๆ อยู่ด้านหลัง และที่มีแบบและสีสันหลากหลายต่างจากที่อื่น ก็เพราะว่าออกแบบเอง ทำเอง ไม่ได้ เลียนแบบใคร “บ้านหอมเทียน” มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ อาทิ เทียนหอมบล็อกเทียนหอม ลวดลายต่างๆ ผลิตภัณฑ์จะ วางจำหน่ายที่ร้าน หากใครชอบแต่งบ้านให้ได้ทั้งความสวยงามและได้ ประโยชน์ด้วยผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสำหรับ ตกแต่งหรือ เป็นของฝาก ของที่ระลึกได้เทียนเป็นงานหัตถกรรมที่มีความสวยงามสามารถตกแต่งได้ตามใจ ผู้ทำคนที่มาเยือนนอกจาก จะได้เลือก ซื้อเทียน คุณภาพระดับพรีเมี่ยมไปเป็นของฝากแล้ว ยังจะได้รับความอิ่มใจในบรรยากาศที่แวดล้อม ด้วยธรรมชาติ และศิลปะ พร้อมรูปถ่ายสวยๆ กลับบ้านซึ่งตกแต่งได้น่าประทับ ใจ

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201807134d1701b485c0fc33fe52e2c17493b9b1092614.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 18/05/2021

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 73.6 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 10 นาที)

นำท่านชมการแสดงเชิดหนังใหญ่ที่ วัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนลักษณะเป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัว ตัวหนังมีการแกะสลักลวดลาย ใช้วงมโหรีปี่พาทย์เป็นเครื่องดนตรีประกอบ พร้อมกับลีลาของคนเชิดประกอบบทพาทย์และบทร้อง ทรงมีพระราชดำริให้วัดช่วยอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ ซึ่งท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นวัดเดียวที่มีมหรสพของวัด ตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัด และจัดการแสดงหนังใหญ่สืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/20180118e5f496776d0be90c523ffd4a458d7179114548.jpg
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 18/05/2021

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นเดินทางไปจังหวัดนครปฐม ระยะทาง 33.4 กม. (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 32 นาที )
นำท่านสักการะพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม ‘วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร’ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/file/get/file/201711245086ad649a1dd8debf5a15ec628d0a55133845.png
Photo by thailandtourismdirectory.go.th 18/05/2021

นำท่านเดินทางสู่ บ้านปายนา คาเฟ่ นครชัยศรี คาเฟ่สุดชิลริมนาข้าวใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด แห่งอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม ในบรรยากาศที่นนั่งแบบกระท่อมปลายนาให้อารมณ์แบบบ้านทุ่งจัดเป็นที่นั่งแบบกระท่อมไม้ไผ่ไว้หลายหลัง ทั้งแบบกระท่อมริมคลอง มีสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองให้เดินเล่นถ่ายภาพ

Photo by facebook บ้านปายนา

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอบางเลน ระยะทาง 27 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที)

นำท่านชม ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน  ทุ่งบัวแดงแห่งนี้เกิดจากความคิดของ “คุณธานินทร์ เทพสุรินทร์” ที่อยากจะมีทุ่งบัวแดงที่อยู่ใกล้ๆ กรุงเทพ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมบัวแดง โดยไม่ต้องไปดูถึงอุบลราชธานี และ ต้องการทำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ชาวบ้าน และชุมชนมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ จึงก่อกำเนิดเป็นตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 44 ไร่ บัวที่ปลูกมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ บัวแดงสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งจะบานตอนเช้า ถ้ามาสายอาจจะไม่ได้ชม และอีกสายพันธุ์ เป็นบัวแดงพันธุ์มะเหมี่ยว ซึ่งบัวมะเหมี่ยวจะบานสาย และจะบานไปตลอดทั้งวัน ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบัวได้ตลอดทั้งวัน โดยไฮไลท์ของที่นี่ คือการนั่งเรือชมบัวแดง

https://tatapi.tourismthailand.org/tatfs/Image/CustomPOI/Picture/P01000069_1.jpeg
Photo by tourismthailand.org 18/05/2021

จากนั้นเดินกลับกรุงเทพฯ ระยะทาง 72 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชม.)

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

 

✈️ เช็คตั๋วเครื่องบินออนไลน์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 020266525 หรือ 022744216
📲 0818453303 📲 0846763332 📲 0846763334
🏫 สนง ทำการ Mon-Fri 08:30-17:30
หรือ โทรติดต่อทีมงานช่องทางไลน์ คลิกที่นี่