ไหว้พระ แก้ชง 9 วัดดังของชาวฮ่องกง

หากคุณมองหาสถานที่เทียวพักผ่อนพร้อม ไหว้พระ เสริมสิริมวคล แก้ชง เราแนะนำ ไหว้พระ 9 วัดดังอันเลื่องชื่อของชาวฮ่องกง เทพเชกง วัดหยูนหยูน เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว เจ้าแม่กวนอิม หาดน้ำตื่น เทพเจ้าหวังต้าเซียน วัดชิหลิน เจ้าแม่กวนอิมห่องฮำ เทพเจ้ากวนอู พระใหญ่วัดโป่วหลิน เสริมโชคลาภ บารมี สุขภาพแข็งแรง

Day 1
Airport – Picture by Michał Parzuchowski  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09.25/11.00
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row K/ ROW T โดยสายการบิน Hong Kong Airlines/ Emirates พบกับเจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
12.25/14.05
เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX772/ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.30/18.05
ถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอรับท่าน ณ ทางออกประตู B พร้อมสัญลักษณ์ Nice HolidaysDiscoveryจากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางท่านสามารถชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของสะพาน Tsing Ma ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวฮ่องกง
Beautiful night scenes of Tsing Ma Bridge in Hong Kong. Image by China Tour Advisor ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มื้อค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โปรแกรมแนะนำ 
อิสระเดินไปจับจองพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาจิมซาจุ่ยเพื่อชมการแสดงแสง สี เสียง

Symphony of light. Image by China Tour Advisor ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความมหัศจรรย์ในเวลา 20.00น.ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้แปลงโฉมให้เป็นฉากโชว์การแสดงอย่างงดงามการแสดงประกอบด้วย 5 Themes สวยๆ ได้แก่ Awakening, Energy, Heritage, Partnership สุดท้าย The Final ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดกับ 20 นาทีแห่งความสุข**โปรแกรมแนะนำ ไม่รวมรถรับส่งในการเดินทาง***

Day 2
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำสไตล์ฮ่องกง) จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดเทียนโห่ว

ไหว้พระที่ Tin Hua Tmeple Shuan Wan – Photo by Discover Hong Kong ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย เรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุ และความหายนะทางทะเล สักการะเทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (2) โดดเด่นด้วยการสร้างวิหารหรือหอเทียนฟ้าด้วยหินธรรมชาติ ซึ่งด้านหลังรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว วัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋า และขงจื้อ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วย เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” (3)

ไหว้พระ ที่ che Kung Temple – Photo by Chinese Temple Comiteee ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วัดตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น เดิมทีท่าน Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความสำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และด้วยความศักสิทธิ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ ซาถิ่น ตามตำนานโรคระบาดและเริ่มลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้น โครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2536 เพื่อรองรับจำนวนผู้นมัสการที่เพิ่มมากขึ้น นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถาน ในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
กลางวัน
ไหว้พระ ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม – Photo by Taow Toon Tiew ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านขออั่งเปาที่วัดเจ้าแม่กวนอิม Hung Hom (4) เพื่อ ไหว้พระ เป็นสิริมงคล และ แก้ชง วัดนี้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง นำท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง (5) ทเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว องอาจ ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา และมีสติปัญญาเฉียบแหลม รอบคอบ ส่วนใหญ่จะขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ (6) อ่าวรีพัลส์ ชายหาดกว้าง หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องมานมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ภาย บริเวณใกล้เคียง กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้พรที่ขอจะสมหวัง อีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร พักผ่อนอริยะบทกับวิวทะเลสวยงาม
Day 3
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม

ไหว้พระ ที่วัดหวังต้าเซียน – photo by talontiew ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 (7) หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุ   กว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อทางศาสนาถึง3ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง นำท่านสู่ วัดชีชิหลิน Chi Lin Nunnery (8) วัดนี้ถูกสร้างในแบบของราชวงศ์ถัง ซึ่งจะไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย เป็นวัดที่สวยงามและสงบร่มรื่น สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ เพื่อความมงคลในชีวิต

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong Ping ชมวิวธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้สีเขียวและท้องฟ้าอันสวยงามนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองอันศักดิ์แห่งวัดไป๋หลินหรือวัดดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการ พระใหญ่นองปิง (9) เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆ ของฮ่องกง คู่ไปกับวัดโบราณอย่างวัดโป่วหลิน ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดเล็กๆ สำหรับปลีกวิเวกฝึกธรรมะ พระหัตถ์ด้านขวาขององค์พระยกขึ้นเพื่อเป็นการปัดเป่าความทุกข์ ในขณะที่พระหัตถ์ซ้ายวางที่ตักเพื่อรับคำขอพรของมนุษย์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง CITY GATE สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังลดมากกว่า 70%
city gate, NgongPing, China
City Gate at Ngong Ping – Photo by China Backpacker ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18:00
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok
21:25/21:45
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX761/EK385
23:15/23:55
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
สนใจติดต่อเราที่  02 274 4216
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม