Responsive image Dhakul Chan Nice Holidays: www.dhakulchan.org มาเก๊า Early Bird 2คืน 3วัน (GV4) *ราคาพิเศษ จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน* เลือกพักอย่างหรูหรา จองแพคเกจ 4 ท่าน แถมฟรี ซิตี้ทัวร์มาเก๊า บินสายการบิน Air Macau ฟลูเซอ์วิส บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม รวมน้ำหนักกระเป๋า 25 กก

แพคเกจมาเก๊า Early Bird 3วัน 2คืน (GV4) by Air Macau ID: Macao_Package_GV4

Responsive image
 • 9999THB

 • 2 nights

รายละเอียด และกำหนดการ

 มาเก๊า Early Bird  2คืน 3วัน (GV4) 

*ราคาพิเศษ จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน*

เลือกพักอย่างหรูหรา

จองแพคเกจ 4 ท่าน แถมฟรี ซิตี้ทัวร์มาเก๊า

บินสายการบิน Air Macau ฟลูเซอ์วิส บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม รวมน้ำหนักกระเป๋า 25 กก

 เริ่ม 9,999 บ./ท่าน 

สำหรับการสั่งจอง วันนี้ - 15 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น
กำหนดเดินทางได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม - 30 กันยายน 2567  
กำหนดวันเดินทางได้เอง 

รายละเอียดเที่ยวบิน:
Air Macau
NX 995 BKKMFM 10:35-14:25
NX 997 BKKMFM 21:55-01:45
NX 935 DMKMFM 22:40-02:20
------
NX 996 MFMBKK 07:40-09:35
NX 998 MFMBKK 19:15-20:55
NX 936 MFMDMK 19:45-21:45


รายละเอียดโดยสังเขป:

กรุงเทพฯ - มาเก๊า 

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองเช็คอินสายการบิน Air Macau โหลดสัมภาระ (รวมสัมภาระโหลด 25kg และ Carry on 7kg)  

__:__ เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่มาเก๊า 

__:__ ถึงท่าอากาศยานประเทศมาเก๊า หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้น เดินทางสู่โรงแรมที่พักโดยรถบริการของโรงแรม

มาเก๊า เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ 27.3 ตร.กม. หลังจากโปรตุเกสได้ทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนแก่จีน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 1999 มาเก๊า ก็ได้รับการขนานนามใหม่ว่า "เขตปกครองพิเศษมาเก๊า” โดยที่อดีตชาวประมงและชาวนาจากมณฑลกวางตุ้งมาตั้งรกรากในมาเก๊าก่อนใช้ชื่อว่า "โอหมุน" หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า"ประตูแห่งการค้าขาย" เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ ณ ปากแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุกทางตอนใต้ของมณฑลกวางเจาดังนั้นผู้ประกอบการในท้องถิ่นจึงยินดีต้อนรับพ่อค้าและนักสำรวจชาวโปรตุเกส ทุกวันนี้มาเก๊าเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเช่นเดียวกับฮ่องกง เขตปกครองพิเศษเล็กๆ อย่างมาเก๊ากำลังเติบโต มีการสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นบนพื้นที่ที่ได้จากการถมทะเล และจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสังคมของมาเก๊าที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ โดยที่มีชุมชนจากตะวันออกและตะวันตกเติมเต็มซึ่งกันและกัน (มาเก๊าเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นขึ้นรถ ณ ประตูทางออก บริการโดยรถปรับอากาศ

เช็คอินที่พักตามที่ท่านเลือก เชิญท่านพักผ่อนตามอัยธยาศัย 

 

จองแพคเกจ 4 ท่าน(GV4) แถมฟรี ซิตี้ทัวร์มาเก๊า

รวม บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่รู้จักกันในนามของ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายสักการะแก่อาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล วัดอาม่าคือวัดที่เก่าแก่ที่สุด และ เก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดในมาเก๊า เป็นศูนย์รวมใจชาวมาเก๊า ประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่ง การรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานหลิง ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ทำให้วัดอาม่าเป็นตัวแทนอันน่ายกย่อง ในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมจีนที่หล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื้อ พุทธศาสนา และความ เชื่อในเทพเจ้า โดยภายในวัดอาม่านั้นในมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นจุดที่เจ้าแม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนดินมาเก๊า หน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนา นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภอีกมากมาย ชาวประมงก่อนออกเดินเรือจะต้อง มาทำการสักการะ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยปลอดภัย และหาปลากลับมาได้มากๆ

นำท่านสักการะ ศาลเจ้านาจา (Na Tcha Temple) เป็นศาลเจ้าจีนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเก๊า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 เพื่ออุทิศให้แด่ เทพนาจา ที่ผู้คนเชื่อว่าท่านจะสามารถยับยั้งการระบาดของกาฬโรคที่ระบาดอย่างรุนแรงในอดีต นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการมากราบไหว้ขอลูก รวมถึงใครที่มีลูกแล้วก็ขอพรให้ลูกหลานสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกันค่ะ และยังนิยมมาขอพรให้ลูกเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย อยู่ในโอวาทอีกด้วย

จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และ เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทําให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น และยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจน โครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่

นำท่านเดินสู่ ย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พ้อยท์มาเก๊าเรียกว่า เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ยี่ห้อ อาทิ เช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ พร้อมชิม "ทาร์ตไข่" ของฝากชื่อดังของ มาเก๊า หรือจะซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรัก

เชิญท่านเดินเล่นโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับความอลังการของสถานที่โดยรอบพบกับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค บริเวณโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหรา ให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน และที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่ นั่งภายในมี เนื้อที่กว้างขวาง อิสระเข้าชมคาสิโน เชิญเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย

ที่พักตามที่ท่านเลือก เชิญท่านพักผ่อนตามอัยธยาศัย 


มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

อิสระพักผ่อน หรือเพลินเพลิดกับคาสิโนตามอัธยาศัย
รถรับส่ง โรงแรม-สนามบิน บริการของทางโรงแรม
__:__ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Macau 
__:__ถึงท่าอากาศยานสุวรณณภูมิ/ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 รายละเอียดที่พัก 

Hotel Okura Macau - Deluxe Room
เริ่ม 12,888 บ./ท่าน


Galaxy Hotel - Deluxe King 
เริ่ม 13,888 บ./ท่าน


Sheraton Grand Macao - Deluxe
เริ่ม 12,888 บ./ท่าน


The Parisian Macao Hotel - Deluxe Room 
เริ่ม 13,888 บ./ท่าน


The Venetian Macao Hotel - Royale Deluxe Suite 
เริ่ม 14,888 บ./ท่าน

Conrad Macao - King Deluxe
เริ่ม 13,888 บ./ท่าน


MGM Cotai - Resort King 
เริ่ม 15,888 บ./ท่าน


WYNN PALACE - Palace Room
เริ่ม 17,888 บ./ท่าน


Four Seasons Hotel Macao at Cotai Strip - Deluxe King
เริ่ม 17,888 บ./ท่าน


The Londoner Macao - Louis Suite
เริ่ม 37,888 บ./ท่าน


MGM Macao - Grand Room
เริ่ม 18,888 บ./ท่าน


Hotel Sintra Macao - Standard Room
เริ่ม 10,888 บ./ท่าน


Grand View Hotel - Premier Room 
เริ่ม 10,888 บ./ท่าน


Casa  Real - Elite 
เริ่ม 10,888 บ./ท่าน


Caravel Hotel - Standard Twin Room 
เริ่ม 9,999 บ./ท่าน


Andaz Macau - STUDIO
เริ่ม 11,888 บ./ท่าน


Broadway Macau - BROADWAY ROOM
เริ่ม 10,888 บ./ท่าน


Grand Lisboa Macau - DELUXE ROOM
เริ่ม 11,888 บ./ท่าน


 MACAU Optional Tour: 





เพียงแจ้งวันที่ท่านสะดวกเดินทาง ทีมงานพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกนำเสนอในราคาถูกใจ ด้วยแพคเกจโปรโมชั่นหลากหลาย คลิกที่นี่เพื่อติดต่อทีมงานค่ะ

 

 สำรองที่นั่ง 02-0266525, 02-274 4216
081-8453303, 084-6763332

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ Chat หรือ Call 

 

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
แพคเกจมาเก๊า พักหรู 3วัน 2คืน (GV4) by Air Macau 16-03-2024 30-09-2024 9999 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดหรือตามที่ได้ระบุ
  - ค่าภาษีสนามบินมาเก๊าค่าประกันภัยทางอากาศและค่าเชื้อเพลิงตามที่สายการกำหนด
  - ค่าที่พักตามที่ได้ระบุไว้ในรายการหรือเที่ยบเท่า
  - ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง
  - รถรับ-ส่ง จุดหลักสนามบิน-โรงแรม ตามที่โรงแรมให้บริการ หรือยกเว้นโรงแรมไม่รวมให้บริการ
  - น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 25 กิโลกรัม ขนาดมาตรฐาน 24-28 นิ้ว

 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  - หนังสือเดินทางอายุ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
  - ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  ราคาทัวร์และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  - บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
  - ตั่วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และหรือยกเลิกไม่ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

 • หมายเหตุ :

  - เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระโดยผ่านธนาคารหรือการโอนเงินกรุณาส่งสำเนาใบโอน (Bank in slip) มาที่อีเมล์ support@dhakulchan.comหรือ Official Line : @dhakulchanหรือโทรสาร 0-2274-2760
  - การจ่ายเงินมัดจำเพือขอจองทัวร์หรือบริการใดฯ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     - ชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทาง ต้องตรงกับหน้งสือเดินทางเท่านั้น
     - หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
     - จองล่วงหน้าและชำระเงินก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน**
     - ตั่วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และหรือยกเลิกไม่ได้

     แนะนำ

     There is no comment.