ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 6วัน4คืน ID: CHINA_06

Responsive image
 • 26888THB - 28888THB

 • Available: Winter
 • 4 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก..ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง
อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก
21th Harbin Ice and Snow World
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ ที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ ลานสกี ยาบูลี่
พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้ง

แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เริ่ม 26,888 บ.
เดินทาง ธ.ค.62-ก.พ.63

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง) XW878 [--/--/--] 

วันที่สอง: 
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น [--/LN/DN]

วันที่สาม: 
ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย  [BF/LN/DN]

วันที่สี่: 
DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง [BF/LN/--]  

วันที่ห้า: 
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย [BF/LN/DN]  

วันที่หก: 
ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง[BF/--/--]  

กำนดการเดินทาง:
2563 กุมภาพันธ์ 5-10 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 21-26


เที่ยวบิน: 
XW878 DMK-SHE 02.45-08.50
xw877 SHE-DMK 10.15-15.10

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:


วันแรก     กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง

23.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ


วันที่สอง     ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-เสิ่นหยาง-รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น-ร้านขายเสื้อกันหนาว-ถนนคนเดินจงหยาง-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World) 

02.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW878

08.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเสิ่นหยาง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองฮาร์บิ้น

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย  นำท่านชม ร้านเสื้อกันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้อเสื้อกันหนาวกันเพิ่มเติมตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงหยาง ถนนสายนี้มีสไตล์การก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สองข้างทางมีอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของเมืองฮาร์บิ้น นำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซ็นโซเฟีย แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในเมืองฮาร์บิน บริเวณนำท่านเดินทางสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น เทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไฮไลท์ของงานก็คือประติมากรรมน้ำแข็งรูปร่างต่างๆ จัดแสดงโชว์มากกว่า 2,000 ชิ้น อิสระให้ท่านเที่ยวชมอัธยาศัย(กำหนดการจัดงานปีนี้ 21th Harbin Ice and Snow World ประมาณวันที่ ประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ์ 2020)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

ที่พัก  โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม     ลานสกี ยาบูลี่ -หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)-ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี ยาบูลี่ ลานสกีแห่งแดนมังกรที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ลานสกีขนาดใหญ่มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยและมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย (หมายเหตุ:ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย หมู่บ้านนี้ ใน 1 ปี หิมะตกถึง 7 เดือน 
เหมาะสําหรับท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับการเล่นสกี และท้าทายความหนาวเป็นอย่างยิ่ง (หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ )

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านชม แสง สีกลางคืน ที่ ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย เป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ ท่านสามารถถ่ายรูปตามบ้าน บรรยากาศเหมือนช่วงตรุษจีน โคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไปหมด

ที่พัก  โรงแรม Xue Yun Ge Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (อยู่ในหมู่บ้านหิมะ)


วันที่สี่     DREAM HOME (รวมค่าเข้า)-ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหมู่บ้านหิมะ (6)

นำท่านเดินทางสู่ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ท่านสามารถรับชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด เป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้าน
"เห็ดหิมะ"

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิ้น ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของเมืองหิมะ นำท่านชม ร้านสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้นตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ เกี๊ยวฮาร์บิ้น

ที่พัก  โรงแรม Yourong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า     เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)- ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ-ฮาร์บิ้น-รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง-ถนนคนเดินจงเจีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ สถานที่หนึ่งในการจัด เทศกาลแกะสลักหิมะ เป็นประจำทุกปี ซึ่งหิมะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลากหลายชนิด อาทิ สเก็ตน้ำแข็ง, เลื่อนหิมะ, นั่งรถม้า เป็นต้น (หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ) (กำหนดการจัดงานปีนี้ 32th International Snow Sculpture Art Expo ประมาณวันที่ 20 ธันวาคม 2019 – กุมภาพันธ์ 2020)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเสิ่นหยาง นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจงเจีย แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเสิ่นหยาง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก  โรงแรม Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่หก      ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า  บริการอาการเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.15 .  เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW877 

15.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

แผนที่

China, Heilongjiang, Harbin, 黄河路南直路216号 邮政编码: 15000, Harbin, China

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  DMK-SHE XW878

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  DMK-SHE XW878
 • สายการบิน

  NOK SCOOT

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 05-10 ก.พ. 63 05-02-2020 10-02-2020 28888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 07-12 ก.พ. 63 07-02-2020 12-02-2020 28888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 12-17 ก.พ. 63 12-02-2020 17-02-2020 27888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 14-19 ก.พ. 63 14-02-2020 19-02-2020 27888 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 21-26 ก.พ. 63 21-02-2020 26-02-2020 26888 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
  -ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
  -ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
  -ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  -มัดจำท่านละ 12,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสื้อกันหนาว, ร้านสินค้าพื้นเมือง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน

     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays