ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด 2วัน 1คืน ID: MYANMAR_02

Responsive image
 • 6900THB - 8900THB

 • Available: Winter, Summer, Autumn
 • 1
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่ต้องห้ามพลาด !!
เมณู พิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง

พักโรงแรม หรู !! ในระดับ 5 ดาว
เที่ยวบินสวย !! ไปเช้า - กลับดึก

เริ่ม  6,900 บ./ท่าน
เดินทาง พฤศจิกายน - เมษายน 2563

 

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์สุเล-พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-ย่างกุ้ง [--/LN/DN] 

วันที่สอง: 
ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต [BF/LN/--]

กำนดการเดินทาง:
2562 พฤศจิกายน 17-18 / 24- 25
2562 ธันวาคม 1-2 / 4-5 / 11-12 / 18-19 / 22-23 / 25-26 / 29-30
2563 มกราคม 5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27
2563 กุมภาพันธ์ 2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24
2563 มีนาคม 1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30
2563 เมษายน 5-6 / 19-20 / 26-27

เที่ยวบิน: 
SL200 DMK-RGN 07.35-08.25
SL207 RGN-DMK 20.45-22.45

รายละเอียดโปรเกรมทัวร์:


 วันแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์สุเล-พระมหาเจดีย์ชเวดกอง-ย่างกุ้ง 

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL200
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นำท่านนั่งเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์นำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยจากนั้น นำท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนำท่านชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL

 


 วันที่สอง ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้างครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2493-2495ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ทำพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรมและมีโชคดีตลอดไป จากนั้นเดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตั้งอยู่เมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง( Myat Saw Nyi Naung ) จากนั้น ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

แผนที่

33 Alan Pya Phaya Road, Dagon Township, Yangon 11191, Myanmar (Burma), Yangon, Myanmar

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  DMK-RGN SL200

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  RGN-DMK SL207
 • สายการบิน

  Thai Lion Air (SL)

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน 17-11-2019 18-11-2019 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 24-11-2019 25-11-2019 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 01-12-2019 02-12-2019 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 04-12-2019 05-12-2019 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 11-12-2019 12-12-2019 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 18-12-2019 19-12-2019 6900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 22-12-2019 23-12-2019 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 25-12-2019 26-12-2019 6900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 29-12-2019 30-12-2019 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 05-01-2020 06-01-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 12-01-2020 13-01-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 19-01-2020 20-01-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 26-01-2020 27-01-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 02-02-2020 03-02-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 09-02-2020 10-02-2020 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 16-02-2020 17-02-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 23-02-2020 24-02-2020 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 01-03-2020 02-03-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 08-03-2020 09-03-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 15-03-2020 16-03-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 22-03-2020 23-03-2020 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 29-03-2020 30-03-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 05-04-2020 06-04-2020 8900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 19-04-2020 20-04-2020 7900 THB ต่อท่าน
พักห้องคู่ 2 ท่าน 26-04-2020 27-04-2020 7900 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)...

  Show all
 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  เมื่อมีการยกเลิกก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท *แต่ยกเว้นกรุ๊ปที่มีการเดินทางช่วงวันหยุด...

  Show all
 • หมายเหตุ :

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป)...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
     เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
     หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays