ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลก ซิตี้ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน จองตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นสายการบิน โรงแรมราคาพิเศษ จองรถรับ-ส่ง บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ POCKET WIFI | NET SIM ประกันการเดินทาง บริการจดโดเมน เกี่ยวกับเรา
Dynamic Dependent Select Boxes with PHP and MySQL by CodexWorld

ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน ID: HongKong_2N3D_9888_Flash_sales

Responsive image
 • 9888THB

 • Available: Autumn
 • 2 nights
 • รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด และกำหนดการ

ฮ่องกง ท่องเที่ยวได้ตามปกติ โปรใจดี ในราคาสุดคุ้ม โรงแรมที่พักคัดสรร ย่านช้อปปิ้ง บินฟลูเซอร์วิส เที่ยวบินเช้า กลับดึก

 • วัดดังหวังต้าเซียน ศาสนสถานหลักประจำเกาะฮ่องกง
  ขอพรเรื่องสุขภาพ การค้า
 • วัดกังหัน นมัสการเทพแชกง
 • ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัม
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
 • ไหว้พระวัดหมั่นโหม่ว

ท่านละ 9,888 บาท/ท่าน
เดินทาง  9-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโดยสังเขป:

วันแรก: 
สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง City Gate  [--/--/--] 

วันที่สอง: 
อิสระท่องเที่ยว ดิสนีย์แลนด์ / โอเชี่ยนปาร์ค และอื่นๆ  [BF/--/--]

วันที่สาม: 
ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด วัดหวังต้าเซียน-วัดเชกง-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัม-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์-วัดหมั่นโหม่ว–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ  [BF/--/--]

กำนดการเดินทาง: 

2562 ตุลาคม 9-11

เที่ยวบิน: 
HX780 BKK-HKG 04.00-08.05
HX761 HKG-BKK 22.45-00.45

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์:

 วันแรก     สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง City Gate 

01.00น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ROW K โดยสายการบิน Hongkong Airlines พบ เจ้าหน้าที่ไนซ์ฮอลิเดย์ดิสคัฟเวอร์รี่ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

04.00น.  เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ HX 780 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.05น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน Chek Lap Kok หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ City Gate Outelet เชิญท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย City Gate outlet เป็นห้าง สรรพสินค้าชื่อดัง OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย 
อิสระเลือกซื้อ Option เพิ่ม ติดต่อทีมงานตระกูลเฉินฯ @dhakulchan 
บัตรขึ้นกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่นองปิง 
นำมนัสการพระใหญ่เทียนฐาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ ใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ท่านจะ ได้พบร้านค้าร้านอาหาร และ ชมการ แสดงกลางแจ้งมากมาย สำหรับท่านที่ต้องการ ขึ้นสักการะองค์พระใหญ่ กรุณาแจ้ง ทีมงาน สั่งบัตรขึ้นกระเช้านองปิงในราคาพิเศษ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางชมความงดงามและความยิ่ง ใหญ่ของสะพาน Tsing Ma ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวฮ่องกง

พักที่  Travelodge Hotel หรือ Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ  จากนั้นเชิญทุกท่านอิสระจับจองพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาจิมซาจุ่ย เพื่อชมการแสดงแสง สี เสียง ดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก "A Symphony of Lights" ความมหัศจรรย์เริ่มแสดงในเวลา 20.00 น. ของทุกวัน

 

 วันที่สอง   อิสระท่องเที่ยว ดิสนีย์แลนด์ / โอเชี่ยนปาร์ค และอื่นๆ 

เช้า  เชิญท่านอิสระกับกิจกรรม ช้อปปิ้ง หรือ เลือกซี้อโปรแกรมเที่ยวเพิ่ม
โปรแกรม 1: สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
แบ่งเป็น 7ส่วนได้สัมผัส เมนสตรีท ยู เอส เอ, แอดเวน เจอร์แลนด์ แฟนตาซี แลนด์ ,ทูมอร์โรว์แลนด์, ทอยสตอรี่แลนด์ กริซลีย์ กัลช Ironman Experience เครื่องเล่นใหม่ลิขสิทธิ์แท้จากMARVELขบวนพาเหรดโชว์วันละ2รอบ คือ 13:00, 15:30 น. สำหรับวันจันทร์วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์,วันอาทิตย์พร้อมชมการแสดงพลุ ไฟDisney in the Stars

โปรแกรม 2 : ฮ่องกงโอเซียนปาร์ค พิพิธภัณฑ์แสดงสัตว์น้ำ การแสดงหมีแพนด้ายักษ์อัน อันและเจียเจีย แปซิฟิก พิพิธภัณฑ์ปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลก พิพิธภัณฑ์ปลาฉลามที่มี อุโมงค์ชมวิวใต้น้ำที่ยาวถึง 11.5 เมตร และการแสดงโลมาและสิงโตทะเลที่โอเชี่ยนเธียเตอร์ ฮ่องกงโอเซียนปาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.

พักที่  Travelodge Hotel หรือ Best Western Grand Hotel หรือเทียบเท่า

 


 วันที่สาม ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า เมนูดิมซัมต้นตำหรับฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หรือ Wong Tai Sin (1)เป็นวัดลัทธิเต๋าที่โด่งดัง และสําคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีทํานายซึ่ง ตัวเลขเหล่านั้นจะมีคําทํานาย ไขข้อข้องใจในสิ่งที่ตั้งคําถาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Che Kung Temple วัดแชกง (2) เพื่อเป็นศิริมงคลเมื่อมา เยือนฮ่องกง ที่ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกง ให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อ เสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง ประชาชนที่่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่่เรียกว่า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป จากนั้นชม โรงงานจิวเวลรี่ฮ่องกง ทีมีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกงด้านของศาสตร์
ฮวงจุ้ย เพื่อเสริมบารมี สิริมงคลให้กับชีวิต 
นำท่านขออั่งเปาที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัม Hung Hom(3) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครอง และปกปักรักษา พิเศษกว่านั้นนอกจาก สักการะขอพรแล้วยังมี พิธีขอซองอั่งเปาจากเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ (4) ชายหาดกว้าง หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้มีรูปปั้น คู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องมานมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

นำท่านไหว้พระ วัดหมั่นโหม่ว (5) เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพ แห่งวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่ว)

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานChek Lap Kok

22.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ HX761

00.45 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

แผนที่

No.23 Saigon Street, Jordan Road Hong Kong China , Hong Kong, Hong Kong

เที่ยวบิน

 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  BKK-HKG HX780

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  HKG-BKK HX761
 • เส้นทาง

  เที่ยวบินขาออก

  ฮ่องกง

  :  

  เที่ยวบินขาเข้า

  สุวรรณภูมิ
 • สายการบิน

  Hong Kong Airlines

กำหนดการเดินทาง และราคาทัวร์

โปรเกรมเดินทาง : <= เลื่อนซ้าย-ขวา => ขาออก ขาเข้า ราคาเริ่ม
พักห้องคู่ 2 ท่าน เดินทาง 9-11 ตุลาคม 2562 09-10-2019 11-10-2019 9888 THB ต่อท่าน

ข้อตกลง และค่าใช้จ่ายต่างฯ

 • ค่าใช้จ่ายนี้รวม :

  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
  -ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง และ ค่าประกันภัยทางอากาศ และค่าเชื้อเพลิง
  -ค่าที่พัก ที่ระบุในรายการ หรือ เที่ยบเท่า ค่ารถรับส่ง ทัศนาจรที่ระบุในรายการ และ อาหาร
  -ค่าประกันภัยการเดินทาง กรณีเสียชีวิตไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท
  -ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ

 • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม :

  -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่านต่อทริป
  -ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เช่น มินิบาร์ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,...

  Show all
 • เงื่อนไขการจองทัวร์ :

  -ราคาทัวร์ และรายการท่องเที่ยวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  -หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า...

  Show all
 • เงื่อนไขการยกเลิก :

  -หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  -อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนหยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • หมายเหตุ :

  -กรณีการไหว้พระที่วัด ศาลเจ้า หรือการทำพิธีการต่างๆ ตามหลักปฏิทินของศาลเจ้า หรือวัดนั้นๆ ผู้เดินทางจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนทำการจองทัวร์เพื่อทำการตรวจสอบ...

  Show all

แบบฟอร์มใบสั่งจอง

    CAPTCHA

     Booking terms

     หมายเหตุ:ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ท่านต้องระบุวันเดินทางของท่านพร้อมแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้งหมดตามหนังสือเดินทางเพื่อทำการจองสายการบินและโรงแรม เพื่อยืนยันราคา โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับราคาของสายการบินและโรงแรม ณ วันนั้นฯบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ 02-2744216-18

     เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

     แนะนำ

     There is no comment.


     BKK: +662 22744216 HKG: +852 23921155
     Line: @dhakulchan FB: NiceHolidaysDiscovery
     Powered by 2019 Dhakul Chan Nice Holidays