lownabar

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

บริษัทตระกูลเฉินฯ ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA License 3530464 โดยมีสมาชิกรวมกันมากว่า 112 สายการบินทั่วโลก สามารถทำการออกบัตรโดยสารเครื่องบินได้เองที่สำนักงาน


แนะนำการเดินทางโดยเที่ยวบิน และข้อควรทราบในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเอง
1. เมื่อท่านได้จองตั๋วเครื่องบินแล้ว

หลังจากท่านได้จองตั๋วเครื่องบินแล้ว ควรทำการตรวจสอบเที่ยวบินก่อนวันที่เดินทางอย่างน้อง 3-7 วัน เพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ พร้อมระบุที่บนเครื่องบิน(อาจมีค่าจองที่นั่งตามเงื่อนไขแต่ละสายการบิน) เนื่องจากการสำรองที่นั้งของตัวแทนสายการบินถือเป็นคำขอ(request) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของแต่ละสายการบิน จนกว่าจะทำการเช็ดอินและได้บัตรโดยสาร(boarding pass) แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อมิให้ส่ง ผลกระทบกับการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน สามารถตรวจสอบเที่ยวบิน และทำการเช็คอินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสายการตามรายละเอียดด้านล่าง

สายการบินไทยสมายล์ (WE) :
เช็คสถานะเที่ยวบิน และเช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) :
ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน คลิ๊ก
เช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

สายการบินแอร์เอเชีย (FD) :
ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน คลิ๊ก
เช็คอินออนไลน์ คลิ๊ก

2. ถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกเดินทางอย่างน้อย 2.30 ชั่วโมง

ควรต้องถึงสนามบินก่อนเวลาเครื่องออกเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาที โปรดนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวราชการ หรือพาสปอร์ต ควรมีอานุก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมตั๋วเครื่องบิน (สามารถแสดงเป็นไฟส์รูปภาพจากมือถือของท่านได้) เพื่อเช็คอินที่สนามบิน และโหลดกระเป๋า สัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน ยาว 22 นิ้ว x กว้าง 14 นิ้ว x หนา 9 นิ้ว (อาจมีการแปลงได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน) เมื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า สัมภาระแล้ว ท่านจะได้รับบัตรโดยสาร (boarding pass) กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่อง (gate) อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาขึ้นเครื่อง (boarding Time)

รายละเอียดบัตรโดยสารที่ควรทราบ
Passenger Name: ชื่อผู้โดยสาร
Flight No : หมายเลขเที่ยวบิน
Boarding Time: เวลาขึ้นเครื่อง (รอที่ gate อย่างน้อย 30 นาที)
Gate No : ประตูขึ้นเครื่องบิน
Seat No : หมายเลขที่นั่ง

ข้อห้ามที่ควรทราบ
- ห้ามยาเสพติดให้โทษใดๆ
- ห้ามนำเครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน เข้าในเขตหวงห้ามของสนามบินและนำขึ้นเครื่องบิน
- ห้ามโหลดเครื่องชาร์จโทรศัพท์ (power bank) ใต้ท้องเครื่อง โดยสามารถถือขึ้นเครื่องได้ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh
- ของเหลวที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร พร้อมใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อค
- ห้ามนำสิ่งของขึ้นเครื่อง เช่นกรรไกรตัดเล็บ ตะไบ มีด และของมีคมใดๆ ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางและโหลดใต้ท้องเครื่อง

3. ผู้โดยสารที่มีอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ

หากผู้โดยสารที่มีอาการไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ผู้โดยสารอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ตระกูลเฉินฯบริการตั๋วเครื่องบิน ทุกเส้นทางทั่วโลกมากถึง 80 สายการบิน
บริการตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทุกชนิด FIT/GROUP
มีทีมงานให้การดูแลหลังการขาย เพิ่มติดต่อได้ที่ช่องทางไลน์ @dhakulchan
Line Call: คลิ๊กที่นี่
ติดต่อทีมงาน 02-0266525 หรือ 02-2744216